การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix และเชื่อมโยงกับ OJT อย่างได้ผล

รหัสหลักสูตร: 63061

จำนวนคนดู 1178 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
ตัวอย่างหัวข้อการอบรม


ทักษะหรือ Skill คืออะไร และSkill มีกี่แบบ  

  1. ความแตกต่างของ Skill กับ ความรู้หรือ Knowledge
  2. และ Skill กับ พฤติกรรมการทำงานหรือ Attributes
  3. ระบบ ISO กำหนดเรื่อง Competency และ Skills ไว้อย่างไร
  4. บทบาทหน้าที่ของ HR และหัวหน้างานในการจัดทำ Skills Matrix
  5. ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix คืออะไร
  6. ประโยชน์ของการทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix เป็นต้น (รายละเอียดปรากฏในหน้าต่อไป)
  7. เครื่องมือการจัดการที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์องค์กร เป็นต้น


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: skill matrix, การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix และเชื่อมโยงกับ, ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix, หลักสูตร HR, การบริหารกำลังคน, hrdzenter