การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix และเชื่อมโยงกับ OJT อย่างได้ผล

จำนวนคนดู 70 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดทำและปรับใช้  Skills Matrix  และเชื่อมโยงกับ OJT อย่างได้ผล
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ตัวอย่างหัวข้อการอบรม


ทักษะหรือ Skill คืออะไร และSkill มีกี่แบบ  

  1. ความแตกต่างของ Skill กับ ความรู้หรือ Knowledge
  2. และ Skill กับ พฤติกรรมการทำงานหรือ Attributes
  3. ระบบ ISO กำหนดเรื่อง Competency และ Skills ไว้อย่างไร
  4. บทบาทหน้าที่ของ HR และหัวหน้างานในการจัดทำ Skills Matrix
  5. ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix คืออะไร
  6. ประโยชน์ของการทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix เป็นต้น (รายละเอียดปรากฏในหน้าต่อไป)
  7. เครื่องมือการจัดการที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์องค์กร เป็นต้น


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: skill matrix, การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix และเชื่อมโยงกับ, ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix, หลักสูตร HR, การบริหารกำลังคน, hrdzenter

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด