โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Literacy เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล IC3 Digital Literacy Certification

จำนวนคนดู 108 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Literacy เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล IC3 Digital Literacy Certification
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 21 สิงหาคม 2563 - 23 สิงหาคม 2563

เวลา 08:30 - 18:00 น. (สัมมนาจัด 3 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 12 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานภาครัฐให้มีทักษะดิจิทัล

- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานภาครัฐได้รับใบประกาศนียบัตรในระดับมาตรฐานสากลด้านดิจิทัล

- เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานภาครัฐได้รับการสอบประกาศนียบัตรตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของตนเองให้สามารถทำงานกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
IC3 Certificate ประกอบด้วยองค์ความรู้

- Computing Fundamentals เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบ Cloud computing เบื้องต้น

- Key Application เป็นการทดสอบความรู้ในการใช้โปรแกรมสำนักงาน การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล เป็นต้น

- Living Online เป็นการทดสอบการใช้ internet ระบบเครือข่าย อีเมล การใช้ web browser ต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลกรทั่วไป หรือประชาชนทั่วไป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:นางสาวหัสยา แซ่ฉั่ว, นายศาสตรา นะรารัมย์
เบอร์โทรศัพท์ :0-2610-3083, 085-553-5679, 087-444-5526
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Literacy เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล IC3 Digital Literacy Certification
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, อีสาน, www.arit.co.th/depamsu, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล DEPA อีสาน, IC3 Digital Literacy Certification