หลักสูตรอบรม เทคนิคการเขียน CAR ทุกระบบ (ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018)

รหัสหลักสูตร: 67587

จำนวนคนดู 307 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม เทคนิคการเขียน CAR ทุกระบบ (ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018)
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล (Introduction)

           หากองค์กรใดมีการจัดทำระบบ ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 จะต้องมีการต้องมีการตรวจติดตามประเมินภายใน ในการตรวจแต่ละครั้งองค์กรจะมีการประยุกต์ใช้แนวทางการทำงานโดยใช้ PDCA เข้ามาดำเนินการและหากพบว่าในกระบวนการ Check จะต้องมีการเขียน NC/CAR จากปัญหาที่พบในแต่ละระบบ ผู้ตรวจสอบจะต้องมีการแจ้งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาไขลงในเอกสารว่าเป็น CAR ประเภทใด และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทำการแก้ไขป้องกันให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามเป่าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และองค์กร

          หลักสูตร เทคนิคการเขียน CAR ทุกระบบ (ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018) เน้นการวิเคราะห์ปัญหา วิธีการเขียน การตอบ CAR อย่างเป็นระบบ เพื่อนำผลจากการเขียนไปรายงานให้ผู้รับผิดชอบระบบทราบถึงแนวทางและมาตรการการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ

วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมความเข้าใจ การวิเคราะห์ปัญหา สร้างแนวทางการแก้ไขอย่างมือประสิทธิภาพ ในการเขียนตอบ CAR อย่างมืออาชีพ

          2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิค และเครื่องมือต่างๆไปปรับใช้ การเขียนตอบ CAR อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพการบริหารทุกระบบอย่างเหมาะสม

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          •การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

          •การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

          1.การค้นหาปัญหา และประเภทของปัญหาจากทุกระบบ(ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018)

          2.ข้อกำหนด ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

          3. ขอบข่าย

          4. มาตรฐานอ้างอิง

          5. คำศัพท์และนิยาม

          6. บริษัทขององค์กร

          7. ความเป็นผู้นำ

          8. การวางแผน

          9. การสนับสนุน

          10. การดำเนินงาน

          11. การประเมินสมรรถนะผลการดำเนินงาน

          12. การปรับปรุง

          13.การทบทวนปัญหาด้วย 3 GEN

          14.การค้นหาสาเหตุของปัญหาด้วย 5W 1H

          15.Workshop 1: กิจกรรมการกำหนดมาตรการแก้ไข

          16.เทคนิคการเขียนรายงานการแก้ไขปัญหา ระบบ ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

          17.องค์ประกอบของใบ CAR

          18.เทคนิคการเขียน CAR ระบบ ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

          19.Workshop 2: กิจกรรม การเขียน CAR และประเภทของ CAR

          20.สรุปการเรียนรู้

วิทยากร
ดูประวัติ

พลกฤต โสลาพากุล

อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, งานธุรการ เลขานุการ)

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)


          หัวหน้างาน ผู้จัดการ คณะทำงาน ผู้ตรวจติดตาม หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0974746644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม เทคนิคการเขียน CAR ทุกระบบ (ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการเขียน CAR ทุกระบบ, อบรมหลักสูตร 2566, อบรมหลักสูตร 2566, อบรมออนไลน์, อบรม 2566, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด