FMEA : Failure Mode & Effect Analysis (New Version) AIAG –VDA 1st edition

จำนวนคนดู 117 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจุบันนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน FMEA จากเดิมเป็น AIAG-VDA FMEA 1st edition เกิดปัญหาหรือผลกระทบล่วงหน้า เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือ ต่อผู้ใช้รถ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ซึ่งพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับชิ้นงานนั้น ควรที่จะเข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้อย่างถ่องแท้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการวิเคราะห์ตามหลักการของ FMEA AIAG-VDA 1st edition new version ทั้ง PFMEA และ DFMEA


โดยเนื้อหาในหลักสูตรของ FMEA จะช่วยให้องค์กรมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบของกระบวนการผลิต และหาวิธีการป้องกันความล้มเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการของ FMEA AIAG-VDA 1st edition

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหัวข้อหลักที่เปลี่ยนจาก version เดิม เป็น version ใหม่

3.3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจประเภทของ FMEA ทั้ง PFMEA และ DFMEA

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ 6 ขั้นตอน(Step) ในการจัดทำ FMEA AIAG-VDA 1st edition

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการจัดลำดับความเสี่ยง SOD (SOD Ranking chart)

6.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการกำหนด Action priority (AP)

7.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดลูกค้ากับการประเมิน FMEA new version

8.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจขั้นตอนการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องตาม FMEA new version


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรมและการสัมมนา

•1. ข้อกำหนด IATF 16949 ที่เชื่อมโยงกับ FMEA

•2. FMEA คืออะไร

•3. ประเภทของ FMEA

oDFMEA

oPFMEA

oFMEA- MSR

•4. ประโยชน์ที่ได้จากการทำ FMEA

•7 ขั้นตอน(Step) ในการจัดทำ FMEA AIAG-VDA 1st edition

oStep # 1 : Scope Definition

oStep # 2 : Structure Analysis

oStep #3 : Function Analysis

oStep #4 Failure analysis

oStep #5 Risk analysis

oStep #6 Optimization

•การจัดลำดับความเสี่ยง SOD (SOD Ranking chart)

oการประเมินความรุนแรง (Severity)

oการประเมินโอกาสเกิด (Occurrence)

oการประเมินความสามารถในการตรวจจับ (Detection)

•วิธีการกำหนด Action priority (AP)

•การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดลูกค้ากับการประเมิน FMEA new version

•ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องตาม FMEA new version

•กิจกรรมกลุ่มการจัดทำ PFMEA

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

พนักงาน หัวหน้างาน วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป


วิทยากร

ชัยมงคล ศิลธร

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

ผู้เชี่่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001 , IATF 16949 และระบบคุณภาพอื่น ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน หัวหน้างาน วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,900.00 บาท อัตราค่าลงทะเบียนต่อ 1 ท่าน

ค่าสัมมนาท่านละ 2,900 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

สมัคร 3 ท่านๆ ละ 2,500 บาท

(รวมค่าเอกสารอบรม อาหารกลางวัน Coffee Break 2 มื้อ และวุฒิบัตร)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ติดต่อ:อรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0868929330
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร FMEA : Failure Mode & Effect Analysis (New Version) AIAG –VDA 1st edition
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: FMEA AIAG –VDA 1st edition