เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for Purchasing)

รหัสหลักสูตร: 66200

จำนวนคนดู 1412 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ  (Cost / Price Analysis  for  Purchasing)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

         หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องมี ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นเป็น แผนก หรือตัวบุคคลก็ตาม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมด จะจ่ายผ่านหน่วยงานจัดซื้อ (ยกเว้นเงินเดือนพนักงาน)

เมื่อเกี่ยวข้องโดยตรงกับต้นทุนทางธุรกิจขององค์กร  หน่วยงานจัดซื้อจำเป็นจะต้องถูกฝึกให้นึกถึง ความคุ้มค่าในการจ่ายเงินให้มากที่สุด ที่เราจะเรียกกันในวงการว่า Cost Conscious ซึ่งเราสามารถปลูกฝังแนวคิดนี้ให้พวกเขาได้ แต่ในทางปฏิบัติ พวกเขาจะสามารถนำเอาแนวคิดนี้ ไปปรับใช้ได้มากน้อยแค่ไหน ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า ! พวกเขามีองค์ความรู้ในเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis) มากน้อยแค่ไหน ! เพราะเรารู้กันว่า องค์ความรู้แบบนี้ ไม่ได้มีสอนกันในทุกภาควิชาในสถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อ ก็อาจจะไม่ได้จบมาจากภาควิชาที่มีการสอนวิชานี้ด้วย !

          แล้วเราจะคาดหวังให้พวกเขาทำหน้าที่ดูแล ต้นทุนทางธุรกิจของบริษัทได้มากน้อยแค่ไหน ! ถ้าจะแก้ปัญหานี้ จำเป็นต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมแบบเฉพาะเจาะจง โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง

ผมในฐานะที่ปรึกษา ที่ทำงานด้านจัดซื้อมามากกว่า 20 ปี รู้ถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี จึงขอเสนอแนวทางในแก้ไขปัญหานี้ โดยจัดทำหลักสูตรการอบรมในเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis) ขึ้นมาโดยใช้ ชื่อการอบรมนี้ว่า  การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ  (Cost / Price Analysis  for  Purchasing)

การเรียนในหลักสูตรนี้

   > เป็นแบบ Online Live on Zoom Meeting

  > ค่าใช้จ่ายในการอบรมนี้ ได้รวมถึง PDF File ที่จะให้กับผู้เข้าอบรมด้วย

   > เพื่อการถ่ายทอดที่ดีที่สุด คือ การใช้หลักการ Small Class Room เพื่อให้ผู้สอนได้ลงรายละเอียด ได้อย่างเต็มที่ และผู้เรียนสามารถซักถามได้อย่างเต็มที่เช่นกัน และคุณจะรู้ได้ลึกเท่าที่คุณต้องการ


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ  (Cost / Price Analysis  for  Purchasing)

  โดยการอบรมนี้ จะประกอบด้วย 6 หัวข้อใหญ่ ที่ต้องรู้ในการวิเคราะห์ต้นทุน :

     1. แนวคิดในการตะหนักถึงต้นทุน (Cost conscious) :

            > Cost/Price Analysis  : Who ที่เกี่ยวข้องกับใครโดยตรง

            > Cost/Price Analysis  : Why ทำไมต้องทำการวิเคราะห์

            > Cost/Price Analysis  : How ต้องคิดอย่างไร

     2. Cost/Price Analysis :

            > หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Concern Dept)

            > วัตถุประสงค์ (Objective) / ประโยชน์ (Benefit)

            > หน่วยงานต่างๆทำอะไรกับต้นทุนทางธุรกิจ และเพื่ออะไร ?

     3. เป้าหมายของการจัดซื้อ คือ Reasonable price :

            > ราคาที่เหมาะสมเป็นอย่างไร (Reasonable Price)

            > วิธีการค้นหาราคาที่เหมาะสม (Find out Reasonable price)

                  3.1 การสืบราคา (Price survey)

                  3.2 การประกวดราคา (Tender)

                  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนและราคา (Cost /Price Analysis)

             > การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis) ต่างกับ การวิเคราะห์ราคา (Price Analysis) อย่างไร ?

             > การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis) เพื่อปิดจุดบกพร่องจากการสืบราคาและประกวดราคา

     4. ต้นทุนทางธุรกิจ มีหน้าตาเป็นอย่างไร  

             > โครงสร้างราคา (Price Structure) เป็นอย่างไร ? ประกอบด้วยอะไร ?

             > องค์ประกอบของต้นทุนทางธุรกิจ (Business Cost Element) ที่เราเห็นได้ใน 3 รูปแบบ

             > โครงสร้างราคา (Price Structure) ที่เหมาะสำหรับการนำมาใช้ในการวิเคราะห์

     5. การวิเคราะห์ต้นทุน และราคา Cost/Price Analysis

             > การค้นหาราคาแบบ Price Comparison 

             > องค์ประกอบและรายละเอียดของต้นทุน (Cost Element detail) : Check List

             > การค้นหาต้นทุน : Cost Breakdown / Cost Estimation

    6. Price Analysis Exercise : แบบฝึกหัด

             > Cost Analysis : เพื่อค้นหาต้นทุน

             > Price Analysis :  เพื่อการต่อรองราคา

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ

    > ได้เรียนรู้แนวคิด และหลักการของต้นทุนทางธุรกิจ เพื่อเป็นพื้นในการวิเคราะห์ต้นทุนและราคา

    > ได้รับองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ และค้นหาต้นทุน ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดี 

    > สามารถได้รับ Sharing idea & Case study จากผู้สอน ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย

    > ได้รับองค์ความรู้จากผู้สอน ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในเรื่องต่างๆ เช่น Purchasing Route / Procurement / Quality System  (Be QMR , QS , ISO) /  BOI & 19 Bis / Import & Export  / Logistic  (ERP / MRP)


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

   > ผู้บริหารที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมาก่อน แต่ต้องมาดูแลงานจัดซื้อ

   > เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แล้ว แต่อยากพัฒนาให้เป็นมืออาชีพในงานจัดซื้อ

   > เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แล้ว แต่ต้องมาดูแลงานจัดหา ที่จะต้องเป็นผู้รับราคา

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for Purchasing)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ, Cost / Price Analysis for Purchasing

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด