หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต

รหัสหลักสูตร: 63414

จำนวนคนดู 324 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 20 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 31 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

            การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤตได้ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติ จากการร้องเรียนผ่านสื่อ Social Media จากการประท้วง การจลาจล จากระบบการทำงานขัดข้อง รวมถึง จากผู้บริหารหรือบุคลากรในบริษัทสร้างความเสื่อมเสีย หากพนักงานและผู้บริหารขาดทักษะและวิธีการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการกับภาวะวิกฤตเหล่านี้ที่เกิดขึ้น อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายและปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย

            หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องบริหารจัดการกับภาวะวิกฤตเหล่านั้นได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจวิธีการรับมือเพื่อแก้ไขปัญหาและสื่อสารอย่างถูกต้องตรงประเด็น โดยผ่านการทำกิจกรรม Workshop กรณีตัวอย่าง และ Role Playวัตถุประสงค์

     1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงภาวะวิกฤต

     2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และเกิดทักษะในการสื่อสารและการบริหารภาวะวิกฤต

     3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1 : ภาวะวิกฤตคืออะไร… ?

1.องค์กรกับภาวะวิกฤต....ที่จำเป็นต้องรู้

2.ประเภทของภาวะวิกฤต

3.กระบวนการ.......การจัดการภาวะวิกฤต

    •ก่อนเกิดวิกฤต

    •ขณะเกิดวิกฤต

    •หลังเกิดวิกฤต

4.การวางแผนและการจัดการภาวะวิกฤต

    •การรอดพ้นจากภาวะวิกฤต

    •การสื่อสารในภาวะวิกฤต

5.การจัดตั้งทีมงานป้องกันแก้ไขภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ

6.กิจกรรมWorkshop : การวางแผนและการจัดการภาวะวิกฤต

Module 2 : Crisis Communication Management 

7.ความสำคัญของการสื่อสารในภาวะวิกฤต

8.ขั้นตอน และ แนวทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤต

     •การวางแผนการสื่อสาร

     •การลงมือดำเนินการสื่อสาร

     •การตรวจสอบผลการสื่อสาร

     •การติดตามผล และ การสื่อสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

9.การสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต

    •การสื่อสารภายในองค์กร 

    •การสื่อสารภายนอกองค์กร

10.กิจกรรม Workshop : สื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างเข้าใจใน....ภาวะวิกฤต

11.เคล็ดไม่ลับ !!! กลยุทธ์การสื่อสารภาวะวิกฤตอย่างเหนือชั้น

12.ปัญหา และ ข้อพึงระวัง ในการสื่อสารภาวะวิกฤต

13.กิจกรรม Workshop : ยุทธวิธี...การสื่อสารและบริการจัดการภาวะวิกฤตอย่างตรงจุด กรณีภัยธรรมชาติ

14.กิจกรรม Role Play การสื่อสารและการบริหารจัดการภาวะวิกฤต 

15.การดำเนินการหลังเกิดภาวะวิกฤต

     •การฟื้นฟู และ การปรับปรุง

     •ป้องกันและพัฒนา

16.สร้างภูมิคุ้มกัน....และ เทคนิคการจัดการภาวะวิกฤตอย่างยั่งยืน

17.สรุป ถาม – ตอบ


ใบประกาศนียบัตร : บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

วิทยากร

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,500.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณมีนา
เบอร์โทรศัพท์ :086-318-3151-2

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, Profile, ฝึกอบรม, ้hipotraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด