หลักสูตร จัดซื้อมือสะอาด และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมกับ ISO 20400 (Clean Purchasing & be a part of social with ISO 20400)

รหัสหลักสูตร: 67550

จำนวนคนดู 587 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,950฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร จัดซื้อมือสะอาด และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมกับ ISO 20400  (Clean Purchasing & be a part of social with ISO 20400)
รอบที่

1

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,950฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,950฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

3

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,950฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

4

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,950฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

5

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,950฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

6

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,950฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

7

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,950฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

         ถ้ามีคนคิดว่า องค์กรของคุณ มีความไม่โปรงใสในการจัดซื้อ นั้นหมายถึง อาจมีการคอร์รัปชั่น เกิดขึ้นในองค์กร

ของคุณ ในฐานะผู้นำหน่วยงานจัดซื้อ หรือเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น คุณมีความคิดเห็นอย่างไร ! ถ้าคุณคิดว่า

เป็นเรื่องปกติของสังคมไทย ใครๆก็คิดกันได้ แล้วคุณก็เฉยๆกับมัน ถ้าเป็นแบบนี้ ผมบอกได้เลยว่าหน่วยงาน หรือองค์กรของท่าน กำลังล้มเหลวใน “การบริหารจัดการ และในด้านจริยธรรม รวมถึงมาตรฐานสากลในงานจัดซื้อ” เพราะนั้นหมายถึง

การปล่อยให้เกิดการหาผลประโยชน์ส่วนตัว กับกิจกรรมของบริษัทฯ (พูดง่ายว่า ก็คือ มีการทุจริตจากการใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ )

       หมายเหตุ : *มาตรฐานสากลในงานจัดซื้อ การจัดซื้ออย่างยั่งยืน (Sustainable procurement) ที่เรียกว่ามาตรฐาน ISO 20400 คือ แนวคิดที่กว้างออกไป เราจะต้องจัดซื้อ โดยคำนึงถึงปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการพิจารณาด้วย !


ถ้ามีการคอร์รัปชั่น เกิดขึ้นในองค์กรของคุณ

 • “ผลกระทบ” คืออะไร ?
 • “สาเหตุ” มาจากอะไร ?
 • “ปัญหานี้ มันเกี่ยวข้องกับ ความสามารถ ของหน่วยงานจัดซื้ออย่างไร”
 • “หน่วยงานจัดซื้อ” มีส่วนช่วยในการแก้ไขได้อย่างไร ?
 • “แนวคิดใหม่ในงานจัดซื้อ มาตรฐาน ISO 20400 คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร”

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาให้หน่วยงานจัดซื้อ เป็นผู้ป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริตในองค์กร

2.เพื่อให้หน่วยงานจัดซื้อ มีความรู้ และความเข้าใจ ในแนวคิด ISO 20400

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ปัญหาการคอร์รัปชั่นในองค์กร (Private Company Corruption)

 • เจาะประเด็น คอร์รัปชั่น กับ งานจัดซื้อ
 • คอร์รัปชั่น สร้างปัญหาอะไรกับองค์กร
 • คอร์รัปชั่นในองค์กรเกิดมาจากใคร
 • รากของปัญหา / สาเหตุ

2.งานจัดซื้อ กับมาตรฐาน ISO-20400 (การจัดหาอย่างยั่งยืน)

 • ที่มา และเนื้อหาของการจัดหาอย่างยั่งยืน (Sustainable Procurement: ISO-20400)
 • ประโยชน์ของ ISO-20400

3.มาตราการป้องกันการทุจริต ใน 3 ระดับ (3C) (เพื่อให้ไม่กล้าโกง / ไม่คิดโกง / ไม่สามารถโกง)

 • ปลูกฝังจิตสำนัก (Conscious) ที่ถูกต้อง
 • กำหนดแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) ในการปฏิบัติ
 • มีบทบาทเป็นผู้ควบคุม (Controller)

4.การพัฒนาให้หน่วยงานจัดซื้อ สามารถขับเคลื่อนงานได้ด้วยตัวเอง

 • ทักษะในเชิงเทคนิค (Technical skill)
 • ทักษะในการเป็นการผู้ควบคุม (Controller)

5.กรณีศึกษา การจัดซื้อเพื่อสนับสนุนโรงงาน (Factory Supply) :

 • Case study: Lack of Technical Skill

6.แกะประเด็น Q&A

วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ วชิราวุฒิชัย

อบรมสำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, อบรมจัดซื้อ)

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหารที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมาก่อน แต่ต้องมาดูแลหน่วยงานจัดซื้อ และสนใจในการแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นในองค์กร 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 1 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร จัดซื้อมือสะอาด และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมกับ ISO 20400 (Clean Purchasing & be a part of social with ISO 20400)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,950฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การคอร์รัปชั่นในองค์กร, งานจัดซื้อ, มาตรฐาน ISO20400, ISO20400, เชิงเทคนิค

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด