กฎหมายแรงงาน ที่ HR ควรรู้

จำนวนคนดู 97 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กฎหมายแรงงาน ที่ HR ควรรู้
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 14 ตุลาคม 2563

เวลา 08:30 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 14 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นกฎหมายที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานระหว่างนายจ้าง กับ ลูกจ้าง โดยมีเจตนารมณ์ที่สำคัญคือ “ต้องการคุ้มครองลูกจ้างให้มีมาตรฐานในการจ้างงานที่เหมาะสม ที่กำหนดโดยรัฐ” เหตุผลก็มาจากแนวคิดที่ว่าอำนาจต่อรองระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนั้นไม่เท่ากัน นายจ้างมีโอกาส มีกำลังในการสรรหาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของตนเองได้ แต่ลูกจ้างนั้นไม่อาจมีเท่ากับนายจ้าง รัฐจึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานคุ้มครองลูกจ้าง โดยตราเป็นกฎหมายสังคมหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ดังนั้นประเด็นสำคัญก็คือ นายจ้างและลูกจ้างไม่สามารถที่จะตกลงกันเพื่อยกเว้นไม่ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายได้ หากมีการตกลงกันแม้ว่าจะมีการลงนามทั้งสองฝ่าย ก็ไม่สามารถใช้บังคับได้ ถือเป็นโมฆะ

เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันต่อสถานการณ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็มีการแก้ไข เพิ่มเติมมาโดยตลอด มีวิวัฒนากรตั้งแต่ตราเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ปี 2541 จนปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลควรที่จะศึกษาหาความรู้ ให้เกิดความเข้าใจ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย

บทบัญญัติของกฎหมายสำหรับการอบรม

-พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

-พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

-เจตนารมณ์ของการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย

-วิวัฒนาการของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

-ใครคือนายจ้าง

-เงิน ผลประโยชน์ที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างทุกเดือน อะไรเป็นค่าจ้าง อะไรไม่เป็นค่าจ้าง

-หลักเกณฑ์การเรียกหลักประกันในการทำงาน และหลักประกันความเสียหายจากการทำงาน

-การหักค่าจ้างมีหลักเกณฑ์อย่างไร

-วันหยุด และ วันลา ต่างกันอย่างไร

-การวิเคราะห์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหยุดและการลาของแต่ละบริษัท

-สภาพการจ้างคืออะไร สำคัญอย่างไร

-ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานสำคัญอย่างไร

-เทคนิคการกำหนดวินัยของบริษัท

-เทคนิคการกำหนดมาตรการลงโทษทางวินัย

-การพักงานระหว่างสอบสวน

-การเกษียณอายุงาน

-การจ้างพนักงานภายหลังเกษียณอายุงาน

-การย้ายสถานประกอบกิจการต้องดำเนินการอย่างไร

-การลดจำนวนลูกจ้างเพราะเหตุนำเครื่องจักร เทคโนโลยีมาใช้ ต้องดำเนินการอย่างไร


วิทยากร

อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม

สำหรับองค์กร (กฎหมาย)

สอนสนุก เข้าใจง่าย

สถานที่จัดงาน

Novotel Bangkok Sukhumvit 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท,

สมัคร 4 ท่านขึ้นไป เหลือ 2,900 บาท/ท่าน (ปกติ 3,900 บาท/ท่าน) ก่อน VAT


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โชเซ่นเดอะเบสท์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณเล็ก
เบอร์โทรศัพท์ :0638466405
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร กฎหมายแรงงาน ที่ HR ควรรู้
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน, กฎหมายแรงงาน, กฎหมาย, ลูกจ้าง, กฎหมายบุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด