งานสัมมนา "รู้แล้ว....รู้รอด การปรับตัวทางธุรกิจของยุค New Normal "

จำนวนคนดู 472 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
งานสัมมนา "รู้แล้ว...รู้รอด การปรับตัวทางธุรกิจ ของยุค New Normal"

รู้แล้วรอด...

- ด้วยการใช้ข้อมูลอุตสาหกรรม

- ด้วยการตลาดผ่านสื่อออนไลน์

- ด้วยแหล่งเงินทุนอุตสาหกรรม

-----------------------------------------

>> จำกัดจำนวน 100 ท่านเท่านั้น สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

----------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

เวลา 8.30 - 12.30 น

------------------------------------------

สถานที่จัดอบรม : โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ห้อง Jubilee ชั้น 11 (ติดห้างสรรพสินค้า พาราเดียม ประตูน้ำ)

--------------------------------------------

*** การจัดอบรมมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ***

หัวข้ออบรมสัมมนา
งานสัมมนา "รู้แล้ว...รู้รอด การปรับตัวทางธุรกิจ ของยุค New Normal"

รู้แล้วรอด...

- ด้วยการใช้ข้อมูลอุตสาหกรรม

- ด้วยการตลาดผ่านสื่อออนไลน์

- ด้วยแหล่งเงินทุนอุตสาหกรรม

-----------------------------------------

>> จำกัดจำนวน 100 ท่านเท่านั้น สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ 

----------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

เวลา 8.30 - 12.30 น

------------------------------------------

สถานที่จัดอบรม : โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ห้อง Jubilee ชั้น 11 (ติดห้างสรรพสินค้า พาราเดียม ประตูน้ำ)

--------------------------------------------

*** การจัดอบรมมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ***

Sponsored
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์ของการอบรม1.เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน2.เพื่อให้ล...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล     ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานห...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, OIE