หลักสูตร Marketing and Selling Mind

รหัสหลักสูตร: 63579

จำนวนคนดู 363 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

          ยุคนี้ ผู้บริหารคาดหวังให้พนักงานทุกคนมี Marketing and Selling Mind (จิตวิญญาณของนักการตลาด และนักขาย) เป็น DNA ติดตัว... เนื่องจากการแข่งขันในโลกธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้นจากอดีตหลายเท่าตัว... ดังนั้น เราจะรอพึ่งให้แต่เพียงฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดเสาะหาลูกค้าไม่ได้อีกแล้ว... พนักงานทุกคนต้องสวมวิญญาณนักการขายนักการตลาด เพื่อช่วยกัน “สร้างยอดขายให้องค์กร” ... ร่วมกันเป็น “นักล่า” ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการขาย และในที่สุด องค์กรของเรา ก็จะกลายเป็น “องค์กรแห่งการขายอย่างแท้จริง”

          หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติด้านการตลาดและการขาย ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิด Marketing and Selling Mind และสามารถสร้างสรรค์แนวคิดด้านการตลาดและงานขาย ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการแข่งขันของโลกธุรกิจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจ เรื่อง Marketing and Selling Mind

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กลยุทธ์ทางการตลาด และการขาย ที่เหมาะสมกับองค์กร

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1.ความหมาย และ ความสำคัญของ Marketing and Selling Mind

2.ความสัมพันธ์ระหว่าง การตลาด การขาย และการให้บริการ ในโลกธุรกิจ

3.กิจกรรม ตัวอย่างของ Marketing and Selling ที่ประสบความสำเร็จ

4.การวิเคราะห์ สถานการณ์ทางการตลาด เพื่อประโยชน์ในการขาย

5.การวิเคราะห์การแข่งขันในตลาด : เมื่อทัพนักขายลงตลาด ชัยชนะจะมาถึงเราได้อย่างไร

6.การวิเคราะห์ ลูกค้าเป้าหมาย : รู้เขา รู้เรา

7.กิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด

8.เจาะลึก Branding

9.วิเคราะห์ และ เข้าใจ ผลิตภัณฑ์

10.กลยุทธ์ราคา...... แต้มต่อ หรือ กับดักการตลาด

11.ช่องทางการจัดจำหน่าย.... เจาะเส้นทางที่จะเข้าหาลูกค้า

12.ส่งเสริมการการตลาด และการขาย ทำอย่างไร...ให้ตรงใจ และกระตุกยอดขาย

13.กลยุทธ์ทางการตลาดอื่น ๆ

14.กลยุทธ์ และ เทคนิคการขาย

15.กรณีศึกษา กลยุทธ์การตลาดและการขาย ในธุรกิจ

16.ปลุกจิตวิญญาณ นักการตลาด กระตุ้นจิตวิญญาณนักขาย...พร้อมจะก้าวต่อไปอย่างไม่มีวันท้อ

17.Action Plan: การตลาด และ การขาย

18.สรุปและการถาม-ตอบ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากดำเนินธุรกิจ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โปรโมชั่นสุดพิเศษ...!!! วันที่ -28กุมภาพันธ์2564

ลงทะเบียน 1 ท่าน ท่านละ 3,900.-บาท

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500.-บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 2,900.-บาท


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, ประสานงาน, ฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด