เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

จำนวนคนดู 118 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
จุดประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน เช่น

- การเผยแพร่ข้อมูล หรือขายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

- การขายรายชื่อข้อมูลส่วนบุคคลประเด็นไหนบ้างที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

- ข้อควรระวังของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

- จะต้องปฏิบัติอย่างไร? หากต้องใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- ผลกระทบต่อลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่นายจ้างและ HR ต้องทราบ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อเนื้อหาอบรม

1. ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) คืออะไร?

2. การบริหารข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคล

3. HR เกี่ยวข้องอย่างไร ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้.

4. นายจ้างมีหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

5. “สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ส่งผลกระทบต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่นายจ้างต้องทราบ และ HR ต้องรู้

6. บทลงโทษ ทางแพ่ง และทางอาญา ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

7. สรุปประเด็น คำถาม-คำตอบ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, พรบ.พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด