การเขียนอีเมลล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ (Effective E-mail Writing)

จำนวนคนดู 51 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
  • คอร์สเรียนจะเน้นให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในองค์กร

โดยให้ความสำคัญด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร และทักษะเชิงธุรกิจเป็นหลัก

หลัก สูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในการเข้าถึงลูกค้าด้วย การสื่อสารทางจดหมายและ Email รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจที่จำเป็นอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติ งานจริง


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการอบรม (6 ชั่วโมง)

1) โครงสร้างการเขียน e-mail (Email Structure)

- Subject

- Greeting

- Content

- Conclusion

- Closure

- Sign-off

2) หลัก 5Cs เพื่อการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

   (Effective Business Email Writing)

3) การใช้เครื่องหมายอย่างถูกต้อง (Punctuation Essentials)

4) การเขียนอีเมล์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆและประโยคที่ใช้บ่อย

· การเขียนตอบข้อร้องเรียน

· การสั่งซื้อ

· การเสนอราคา

· การตอบปฏิเสธ

· การแสดงความเสียใจ

· การขอบคุณ

5) วิธีการป้องกันความผิดพลาดในการส่งอีเมล์

    (Spelling and Proof Reading)

6) มารยาทในการใช้ email (Email Etiguette ) เช่น

การใช้ Cc Bcc

การใช้ Reply email

การแนบไฟล์

อื่นๆ

7.   ฝึกปฏิบัติ (Practicing)

8.   สรุปคำถามคำตอบกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การเขียนจดหมายอีเมลล์ธุรกิจ