เทคนิคในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบมืออาชีพ

จำนวนคนดู 62 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

เทคนิคในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบมืออาชีพ

●ประเด็นที่ต้องระวังในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก

●สิ่งที่ต้องรู้เมื่อทำสัญญาซื้อขายกับบริษัทในต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อค่าภาษีอากร

●วิธีจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนยื่นใบขนสินค้าฯ ขณะผ่านพิธีการศุลกากร


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

1.ประเด็นที่ต้องระวังในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก

●การจัดเตรียมเอกสารประกอบใบขนสินค้า

●การจัดทำใบขนสินค้าประเภทต่างๆ

●ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรระบบไร้เอกสาร (Paperless) สำหรับการนำเข้าและส่งออก

●จุดที่มักจะผิดพลาดแล้วจะทำให้มีปัญหาในการผ่านพิธีการศุลกากร

2. การควบคุมทางศุลกากรตามกฎหมายศุลกากรที่ผู้ประกอบการควรทราบ

•การตรวจสอบก่อนปล่อย (Pre Clearance Control)

•การตรวจสอบขณะปล่อย (Clearance Control)

•การตรวจสอบหลังปล่อย (Post Clearance Control)

•การตรวจค้นสถานประกอบการโดยมีหมายค้น (Investigation Audit)

•การให้บริการชำระภาษีอากรเพิ่มเมื่อผู้ประกอบการตรวจพบเอง (Voluntary Audit)

3. การเรียกเก็บภาษีอากรของศุลกากรเมื่อตรวจพบว่าผู้นำเข้าไม่ได้เสียอากรหรือเสียไม่ครบถ้วน

4. ข้อควรระวังในการจัดทำใบขนสินค้า

●ใบขนสินค้า เงื่อนไขในการเสียภาษีอากร

●การสำแดงพิกัดอัตราศุลกากร

●การใช้สิทธิยกเว้นหรือลดอัตราอากรตามความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA Form)

●การขออนุญาตสำหรับสินค้าที่ควบคุมการนำเข้า/ส่งออก

4. ราคาศุลกากร สิ่งที่ต้องรู้เมื่อทำสัญญาซื้อขายกับบริษัทในต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อค่าภาษีอากร

●วิธีการกำหนดราคาศุลกากร ที่ใช้ในการคำนวณภาษีอากร

●กรณีมีการจ่ายค่าสิทธิให้เจ้าของสิทธิในสินค้าที่นำเข้า

●การซื้อขายที่มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่ได้รวมไว้ใน Invoice

●การนำเข้า Software เข้ามาไม่ว่าจะเป็น โดยการ Download หรือโดยมีสื่อบันทึกนำเข้า

5. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อสนับสนุนการชี้แจงเมื่อมีการ Post Audit

6. วิธีจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนยื่นใบขนสินค้าฯ ขณะผ่านพิธีการศุลกากร และหลังจากตรวจปล่อยของไปจากอารักขาของศุลกากรแล้ว

7. พิธีการศุลกากรเฉพาะเรื่อง

●การส่งของออกแล้วจะนำกลับเข้ามาในภายหลังโดยได้รับยกเว้นอากรและ VAT (ใบสุทธินำกลับ)

●การส่งของออกไปซ่อม หรือส่งของออกไปผ่านกระบวนการผลิตในต่างประเทศแล้วจะนำกลับเข้ามาการนำเข้าในลักษณะ Hand carry ที่ต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากร

8. แนวทางในการโต้แย้งสิทธิ เมื่อถูกกล่าวหาว่าไม่ได้เสียภาษีอากรหรือเสียไม่ครบ

•การวางประกัน

•การอุทธรณ์การประเมินอากร/ขอทุเลาการเสียภาษีอากร

•การฟ้องคดีต่อศาลวิทยากร

อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

ตำแหน่งปัจจุบัน รับราชการตำแหน่ง นิติกร ระดับ 7สำนักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพฯ กรมศุลกากร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้บริหาร เจ้าของ ผู้จัดการ หรือกรรมการ

•ผู้ปฏิบัติของผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก

•แผนกจัดซื้อ แผนกบัญชี

•ผู้รับผิดชอบด้าน Logistic

•ตัวแทนเรือ ตัวแทนอากาศยาน

•บริษัท ประกันภัย

•พนักงานธนาคารด้านต่างประเทศ

•ตัวแทนออกของ

•และผู้สนใจทุกท่าน


สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745  บาท


*หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ติดต่อ:อรัญญา
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0868929330
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบมืออาชีพ