ปรับมุมคิด บิดมุมมอง สอดคล้องความเป็นทีม

จำนวนคนดู 118 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ในองค์กรของคุณ ถ้าเคยเจอสถานการณ์เหล่านี้หรือไม่

•ไม่ค่อยสื่อสารกัน ถ้ามีอะไรผิดมา มักจะโทษคนอื่นก่อน

•พนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน ขาดเป้าหมายที่ชัดเจน

•ไม่ออกความคิดเห็น แต่พูดลับหลัง นินทากัน หรือไม่ฟังความคิดเห็นคนอื่น

•คิดอยู่ในกรอบความคิดเก่า ทำอะไรเดิม ๆ ซ้ำ ๆ

•ต่างคนต่างทำงาน ไม่รวมกันเป็นทีมเดียวกัน

•แต่ละคนมีความเก่ง ความเชี่ยวชาญของตนเอง แต่ไม่สามารถนำความเก่งนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทีม องค์กรได้

หลักสูตร Refresh Your Mind Design Your Team จะทำให้ผู้อบรม

•กลับมาคิดเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัวในชีวิติประจำวัน แล้วทำให้ชีวิตดีขึ้น

•กล้าคิดอะไรแปลกใหม่ ไม่ยึดติดกรอบความคิดเดิม

•กล้าสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ตรงประเด็น

•พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในแต่ละคนให้เด่นและมีประโยชน์ต่อทีมมากที่สุด

•สร้างกำไร มีเป้าหมายในการทำงานชัดเจน และรักองค์กร

•คิดใหญ่ ไปพร้อมกันและรักทีมงาน

•สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้ และรักตนเอง

หัวข้อหลักสูตร

เสริมสร้างพลังจากภายใน ให้ฉลาดทางอารมณ์ พร้อมคนในเป้าหมาย (Strengthen Emotion Intelligence and Goals)

•สร้างทัศนคติเชิงบวกกับงานองค์กร

•การตระหนักรู้อารมณ์ และหยั่งรู้อารมณ์ผู้อื่น

•ประเภทของพนักงาน (วิธีคิดที่ส่งผลถึงวิธีการทำงานและผล)

•การจัดการกับความเครียดและวิธีผ่อนคลาย

•การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อความสำเร็จความสุขในการทำงาน

•คิดอย่างไรให้ใจเป็นสุข

•ค้นหาเป้าหมาย

•วิธีการตั้งเป้าหมายและวิธีการที่ไปให้ถึง

Work and Work for Communication

•เทคนิคการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ในองค์กร

•กระบวนการติดต่อสื่อสาร วิธีสื่อสารเพื่อบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

•รูปแบบของการสื่อสารภายในองค์กร

•ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร

•อุปสรรคในการสื่อสาร

•เทคนิคการฟังอย่างเข้าใจ

•ศิลปะการใหคำติชม

•หลักการสนทนาที่ดี

Greativity and Ownership

•คิดอย่างไรให้สร้างสรรค์ นอกกรอบ

•ทำอย่างไรให้ดีขึ้นอย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์

•ทักษะการสร้างนวัตกรรมและประยุกต์นำไปใช้

•ความรับผิดชอบ ความเป็นเจ้าของ รักในชิ้นงานที่ทำ

แรงจูงใจในการทำงาน (Motivation)

•แรงจูงใจภายใน

•แรงจูงใจภายนอก

•คำพูดที่คุยกับตนเองทุกวัน

•คำพูดที่คุยกับทีมงาน เพื่อกระตุ้นไปด้วยกัน

ทีมงานสร้างสรรค์ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล (Teamwork)

•ทำงานเป็นทีมดีกว่าทำงานคนเดียวอย่างไร

•วิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้ได้ใจ

•การแบ่งงาน กระจายงาน และติดตามผล

รูปแบบการฝึกอบรม

•เปิดและปรับทัศนคติก่อนสร้างความตระหนักรู้ ก่อนนำสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์

•เรียนรู้ผ่านรูปแบบ วิธีการสอนที่หลากหลายผ่านกิจกรรมกลุ่ม / เกมส์ / VDO / Case Study และ Workshop มากมายที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (Activities Base Learning)

•ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน (Participative Techniques)

•เรียนรู้ผ่านรูปแบบการโค้ชชิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

•บรรยากาศการเรียนรู้เป็นแบบสนุกสนานและเป็นกันเอง ชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ เปิดโอกาสให้ผู้อบรมแสดงออก ตอบโต้ พร้อมแสดงความคิดเห็น


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ปรับความคิดเปลี่ยนมุมมอง, พัฒนาทีมงาน, ปรับมุมคิด บิดมุมมอง สอดคล้องความเป็นทีม, Refresh Your Mind Design Your Team, teamwork, hrd hr hrm

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด