การลดความขัดแย้งในที่ทำงาน

รหัสหลักสูตร: 63799

จำนวนคนดู 245 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หัวข้อหลักสูตร

ภาวะความเป็นผู้นำ

oกรอบความคิดและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำ

oผู้นำคือใคร และเกิดขึ้นได้อย่างไร

oลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดี

oหัวหน้ากับผู้นำแตกต่างกันอย่างไร

oผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง

oActivity I: แบบทดสอบจิตวิทยาของผู้นำ

หลักบริหารและจัดการความขัดแย้ง

oเทคนิคCompeting(สู้ยืนหยัด) & Accommodating (ยอมตาม)

oเทคนิคการ Avoiding (แบ่งรับแบ่งสู้) & Collaborating Win Win (หาทางออกร่วมกัน) & Compromising (การแจรจาต่อรอง)

oการเอาชนะความขัดแย้งด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

oการจัดการความขัดแย้งในทีมงานอย่างสร้างสรรค์

Activity II: Black & White

Workshop: สถานการณ์ที่ควรใช้และไม่ควรใช้

การสร้างและบริหารทีมงาน

oจิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา (Motivation)

oการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)

oกระบวนการสร้างทีมงานประสิทธิภาพของผู้นำยุคใหม่

oเข้าใจคน เข้าใจงาน กับการบริหารทีม

oWorkshop: Challenge Teamwork

รูปแบบการฝึกอบรม

เปิดและปรับทัศนคติก่อนสร้างความตระหนักรู้ ก่อนนำสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์

เรียนรู้ผ่านรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลายผ่านกิจกรรมกลุ่ม/เกม/VDO/Case Study และWorkshop มากมาย ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (Activities Base Learning) และเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)

ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง (Participative Techniques)

เรียนรู้ผ่านรูปแบบการโค้ชชิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

บรรยากาศการเรียนรู้เป็นแบบสนุกสนานและเป็นกันเอง ชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ เปิดโอกาสให้ผู้อบรมแสดงออก ตอบโต้พร้อมแสดงความคิดเห็น เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน สำรวจพฤติกรรมตนเองผ่านประสบการณ์จริง


Sponsored
ฟรีออนไลน์! ระบบIATF16949:2016และ Core tools เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง

เพื่อสร้างฐานความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 , IATF16949:2016 เรียนร...

ดูรายละเอียด
เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด Zero Defect , 7 Wastes ในกระบวนการทำงาน

1. เพื่อให้ผู้สัมมนาเห็นถึงสาเหตุข้อผิดพลาดทุกๆ ประเด็น2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวค...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารความขัดแย้ง, ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์, การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์, Creative Conflict Management, โค้ชซันนี่, บริหารทีมงาน