การลดความขัดแย้งในที่ทำงาน

จำนวนคนดู 124 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การลดความขัดแย้งในที่ทำงาน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 1 ธันวาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 5 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หัวข้อหลักสูตร

ภาวะความเป็นผู้นำ

oกรอบความคิดและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำ

oผู้นำคือใคร และเกิดขึ้นได้อย่างไร

oลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดี

oหัวหน้ากับผู้นำแตกต่างกันอย่างไร

oผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง

oActivity I: แบบทดสอบจิตวิทยาของผู้นำ

หลักบริหารและจัดการความขัดแย้ง

oเทคนิคCompeting(สู้ยืนหยัด) & Accommodating (ยอมตาม)

oเทคนิคการ Avoiding (แบ่งรับแบ่งสู้) & Collaborating Win Win (หาทางออกร่วมกัน) & Compromising (การแจรจาต่อรอง)

oการเอาชนะความขัดแย้งด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

oการจัดการความขัดแย้งในทีมงานอย่างสร้างสรรค์

Activity II: Black & White

Workshop: สถานการณ์ที่ควรใช้และไม่ควรใช้

การสร้างและบริหารทีมงาน

oจิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา (Motivation)

oการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)

oกระบวนการสร้างทีมงานประสิทธิภาพของผู้นำยุคใหม่

oเข้าใจคน เข้าใจงาน กับการบริหารทีม

oWorkshop: Challenge Teamwork

รูปแบบการฝึกอบรม

เปิดและปรับทัศนคติก่อนสร้างความตระหนักรู้ ก่อนนำสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์

เรียนรู้ผ่านรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลายผ่านกิจกรรมกลุ่ม/เกม/VDO/Case Study และWorkshop มากมาย ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (Activities Base Learning) และเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)

ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง (Participative Techniques)

เรียนรู้ผ่านรูปแบบการโค้ชชิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

บรรยากาศการเรียนรู้เป็นแบบสนุกสนานและเป็นกันเอง ชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ เปิดโอกาสให้ผู้อบรมแสดงออก ตอบโต้พร้อมแสดงความคิดเห็น เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน สำรวจพฤติกรรมตนเองผ่านประสบการณ์จริง


วิทยากร

อรพินท์ ธีระตระกูลชัย (อาจารย์)

สำหรับองค์กร (การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและโค้ชผู้ชำนาญการด้าน Soft Skill การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร ทักษะการคิดต่างๆ กระตุ้นทีมขาย การบริการ การพัฒนาตนเอง รวมถึงบุคลิกภาพ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:จิ๋ว
เบอร์โทรศัพท์ :089-606-0444,090-645-0992
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร การลดความขัดแย้งในที่ทำงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารความขัดแย้ง, ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์, การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์, Creative Conflict Management, โค้ชซันนี่, บริหารทีมงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด