หลักสูตร ชัยชนะนักขายมือทอง

รหัสหลักสูตร: 63851

จำนวนคนดู 201 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

     ยุคนี้การขายไม่เหมือนเดิม ใครที่ขายเหมือนเดิม ตายแน่นอน!! คนที่จะประสบความสำเร็จในงานขายต้องขายอย่างแตกต่าง ขายอย่างเหนือชั้น มีชั้นเชิง มีมาดแห่งนักขาย พร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ และลูกค้าแต่ละประเภท
     หลักสูตรนี้ ออกแบบขึ้นมาเฉพาะ พร้อมตอกย้ำด้วยเทคนิคลูกล่อลูกชนในการขาย ยกระดับพนักงานขาย ให้เป็น นักขายมือทองในปี 2015 พร้อมปรับตัวสู่ High-class environment 

วัตถุประสงค์ 

     1. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง การขายขั้นสูง

     2. เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 กิจกรรมการต้อนรับลูกค้าก่อนการขาย 

     1. การต้อนรับลูกค้าอย่างงามสง่าด้วยมาดมืออาชีพ

        1.1 การยืนต้อนรับที่หน้างาน

        1.2 การไหว้

        1.3 การยื่นนามบัตร

        1.4 การยิ้ม

        1.5 การเชิญลูกค้า

        1.6 คำพูดสุภาพ

     2. การพูดคุยสร้างสัมพันธ์ก่อนการขาย

     3. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการต้อนรับลูกค้าทุกระดับแบบฉบับลูกค้า VIP

        3.1 กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติการต้อนรับลูกค้าที่ได้มาตรฐาน เสมือนลูกค้าทุกระดับเป็น VIP เพื่อเป็นสร้างความเอกลักษณ์

Modules 2 กิจกรรมขั้นตอนขณะขาย 

    4. การเปิดการขายอย่างแนบเนียนลูกค้าไม่อึดอัดไร้การปฏิเสธ

        4.1 คำพูดชักจูง

    5. เทคนิคการตั้งคำถามคำตอบเพื่อหยั่งลึกถึงความต้องการลูกค้า

        5.1 คำถามเพื่อการค้นหาความต้องการ

        5.2 คำถามเพื่อผูกโยงสินค้าที่จะนำเสนอ

        5.3 คำถามเพื่อค้นหาความประทับใจพิเศษในตัวสินค้าที่ลูกค้าสนใจ

        5.4 คำตอบที่เป็นสัญญาณของการต่อยอดโอกาสการขาย

        5.5 เทคนิคการตอบคำถาม เพื่อสร้างความฝันในการเป็นเจ้าของสินค้าแห่งความสุขของลูกค้า

     6. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ เข้าถึง ทะลุ ทะลวง ความต้องของลูกค้า

        6.1 กิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ลองฝึกการตั้งคำถามเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ และการตอบคำถามลูกค้าเพื่อเปิดใจลูกค้าก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการนำเสนอสินค้าต่อไป

     7. การนำเสนอการขายอย่างเป็นขั้นตอน

         7.1 การใช้สินค้าตัวอย่าง อย่างมีประสิทธิภาพ

               7.1.1 ลำดับขั้นตอนในการเชิญลูกค้าชมสินค้า

               7.1.2 สังเกตและจับพฤติกรรมระหว่างการนำเสนอผลิตภัณฑ์

               7.1.3 ทะลวงและเข้าถึงอารมณ์ความสนใจสินค้าด้วยการตอกย้ำจุดเด่นของสินค้าที่ลูกค้าสนใจ

        7.2 การใช้สื่อ/เอกสารประกอบการนำเสนอ

              7.2.1 วิธีการใช้เอกสารให้น่าสนใจ

              7.2.2 มารยาทแห่งการสนทนาระหว่างการนำเสนอผ่านเอกสารประกอบการขาย

        7.3 การเชิญลูกค้าทดลองใช้สินค้า

              7.3.1 คำพูดที่สร้างอารมณ์แห่งความเป็นเจ้าของสินค้า

              7.3.2 คำถามที่น่าสนใจระหว่างการสนทนา เพื่อวิเคราะห์สัญญาณซื้อขาย

              7.3.3 หลักการตอบลูกค้าอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างอารมณ์แห่งความเชื่อมั่น

              7.3.4 ช่วงชิงโอกาสความสนใจของลูกค้าด้วยการทดลองปิดการขายเพื่อการจับสัญญาณลูกค้า

              7.3.5 การขจัดข้อโต้แย้งลูกค้า

              7.3.6 การเจรจาต่อรองเพื่อโอกาสการขาย

              7.3.7 การเชิญลูกค้านั่งสนทนา เพื่อปิดการขาย

              7.3.8 สรุป 8 กลเม็ดการจัดการลูกค้าให้อยู่มือ

              7.3.9 สรุป 5 คำถามเด็ดที่ควรถามลูกค้ามุ่งหวัง

      8. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมีกึ๋น

          8.1 กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัตินำเสนอสินค้าด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบแต่ลงลึกถึงขั้นตอนและรายละเอียด พร้อมทั้งวิธีการและเทคนิคเฉพาะ ซึ่งต้องการให้พนักงานได้เข้าถึงวิธีการนำเสนอสินค้าอย่างแท้จริง ดูแล้วเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

          8.2 ขายในหลากหลายรูปแบบ เช่น ลูกค้ามาเป็นครอบครัว มาคนเดียว รวมถึงมาคู่ชายหญิง

      9. การปิดการขายอย่างแนบเนียน

          9.1 การหว่านล้อมและเล็งเป้าในใจลูกค้าก่อนปิดการขาย

          9.2 การปิดการขายด้วยคำถามเปิด

          9.3 การปิดการขายด้วยคำถามปิด

          9.4 การปิดการขายด้วยสินค้าในฝัน

     10. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการการปิดการขายที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ลง

          10.1 กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ลองปิดการขายจากสถานการณ์จริงหรือตัวอย่างจริงที่เคยเกิดขึ้นในการขาย และจากเหตุการณ์ที่วิทยากรประสบพบเจอมาแต่ต้องการให้พนักงานได้ลองฝึกปฏิบัติ

Modules 3 การติดตามลูกค้า 

     11. การโทรติดตามลูกค้าอย่างมืออาชีพเพื่อการกระตุ้นและกระตุกต่อม

     12. การนัดพบลูกค้าที่มุ่งหวัง

     13. การเก็บข้อมูลผู้มุ่งหวัง เพื่อการนำไปใช้ต่อไป

     14. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การโทรติดตามลูกค้า

           14.1 กิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ลองฝึกโทรศัพท์หาลูกค้าอย่างไม่ปล่อยให้หลุดมือ

     15. สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้- ทักษะจำเป็นสำหรับพนักงานขาย

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, การขาย, นักขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด