หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR Newcomer) - หลักสูตร 6 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร: 67182

จำนวนคนดู 617 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR Newcomer) - หลักสูตร 6 ชั่วโมง
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     ปัจจุบันกลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง อาทิ การแข่งขันด้านยอดขาย การแข่งขันด้านเทคโนโลยี และการแข่งขันด้านต้นทุน ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเปรียบเสมือนตัวแทนผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรที่ต้นทุนสูงที่สุดภายในองค์กร คือ พนักงาน
     หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR Newcomer) เน้นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ เพื่อให้พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล อีกทั้งสามารถสื่อสารและประสานงานภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์  (Objective )
     1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
     2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำหลักการแะกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์สาเหตุและสามารถแก้ไขปัญหาการบริหารงานทรัพยากรบุคคลได้
 

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

     1. ความสำคัญของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

     2. บทบาทของการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน

     3. ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นบ่อย

     4. วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล

     5. การบริหารงาน HRM

            - ด้านกลยุทธ์ (Strategy)
            - ด้านการวางแผน (Planning)
            - ด้านแรงงานสัมพันธ์ (Labour Relation)

            - ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน (Com & Ben)

     6. การบริหารงาน HRD

            - ด้านการพัฒนารายบุคคล (Individual Development)
            - ด้านการพัฒนาการเติบโต (Career Development)
            - ด้านการพัฒนาโครงสร้างองค์กร (Organization Development
            - ด้านการพัฒนาระบบการการประเมินผล (Evaluation)
Workshop วิเคราะห์การบริหารงาน HRM & HRD


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

     - การบรรยาย  40%
     - กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
     - กรณีศึกษา 10%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
     - พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
     - พนักงานที่โอนย้ายสายงานมาฝ่ายทรัพยากรบุคคล
     - บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาตนเอง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR Newcomer) - หลักสูตร 6 ชั่วโมง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่, HR Newcomer, อบรม ออนไลน์, อบรม NEW HR, อบรม นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด