การจัดทำเส้นทางอาชีพและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Career path & Succession Planning)

จำนวนคนดู 23 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดทำเส้นทางอาชีพและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Career path & Succession Planning)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 10 พฤศจิกายน 2563 - 11 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 20 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

การจัดทำเส้นทางอาชีพและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง Career path & Succession Planning เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เมื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรผู้ปฏิบัติงานล้วนต้องการทราบแนวทางการเติบโตในสายอาชีพ และความก้าวหน้าในองค์กร หากองค์กรมีการจัดทำเส้นทางอาชีพและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งที่ดีและมีการสื่อสารไปยังพนักงาน จะสามารถลดอัตราเสี่ยงในการสูญเสียพนักงานจากการลาออกไปองค์กรอื่น ยิ่งไปกว่านั้น การจัดทำระบบ Career path & Succession Planning ในองค์กร จะสร้างความผูกพันรวมทั้งสร้างขวัญ กำลังใจที่ดี ส่งเสริมให้เกิดผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพสู่องค์กร


วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนและหลักการจัดทำ Career path และ Succession Planning

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำ Career path และ Succession Planning ในหน่วยงานตนเองได้

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำ Career path และ Succession Planning ในองค์กรต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

เจ้าหน้าที่แผนก HR หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ Career path & Succession Planning

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

วันที่ 1

1. ความหมายและความจำเป็นของการจัดทำ Career Path ในองค์กร

2. รูปแบบ Career path – Traditional / Network / Dual

3. Job Description and Job Specification ต่างกันอย่างไร

4. แนวทางและขั้นตอนการจัดทำ Career path ซึ่งเชื่อมโยงกับ Competency

· การศึกษา Org Chart

· การวิเคราะห์งาน Job Analysis

· การวิเคราะห์ความสามารถในงาน Job Competency

· การจัดกลุ่มงาน Job family

Workshop การออกแบบ Career path

5. ทบทวนหลักการจัดทำ Career path


วันที่ 2

1. การเชื่อมโยง Succession Planning กับ Career path

2. ความหมายและความจำเป็นในการจัดทำ Succession Planning ในองค์กร

3. แนวทางและขั้นตอนการจัดทำ Succession Planning ซึ่งเชื่อมโยงกับ Competency

· การกำหนดกลุ่มงาน / ตำแหน่งงานหลัก

· การกำหนดงานและ competency ของตำแหน่งงาน

· การวิเคราะห์เพื่อหาผู้สืบทอดตำแหน่ง

· การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล สำหรับผู้ที่เป็น Successor

Workshop การออกแบบ Succession Planning

Workshop การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) สำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งงาน

4. แนวทางการนำ Career path & Succession ไปใช้ และสื่อสารในองค์กร

สรุปประเด็นการเรียนรู้ Career path & Succession Planning


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. บรรยาย พร้อมปฏิบัติผ่านกิจกรรม Workshop

2. การทบทวนประเด็นความเข้าใจพร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิทยากร

ชัญญชิตา ศรีชัย

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาความคิดเชิงบวก)

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Administration

สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7,800.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร การจัดทำเส้นทางอาชีพและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Career path & Succession Planning)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การจัดทำเส้นทางอาชีพและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง, การจัดทำเส้นทางอาชีพ, Career path & Succession Planning, Career path, Succession Planning

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด