การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

จำนวนคนดู 97 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เนื้อหาของหลักสูตร

1.หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทวีผล TPM

2.การประยุกต์ใช้ TPM ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

3.เสาหลักของกิจกรรม TPM

4.ขั้นตอนของกิจกรรม TPM

5.การวัดประสิทธิผลของกิจกรรม TPM (OEE : Overall Efficiency Effectiveness)

6.เทคนิคการดำเนินกิจกรรม TPM ให้ประสบความสำเร็จ

7.วิธีการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม เครื่องจักรตัวอย่าง

วิธีการอบรม 

บรรยาย

ฉายภาพนิ่งผ่านระบบ LCD หรือ DLP Projector

ฝึกปฏิบัติ/workshop/กิจกรรมกลุ่ม ในกรณีมีเวลาเพียงพอ

ตอบข้อซักถาม


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: tpm, Total Productive Maintenance, การบำรุงรักษาทวีผล TPM, การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม, การประยุกต์ใช้ TPM, ขั้นตอนการบำรุงรักษา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด