Professional Real Estate Brokers

จำนวนคนดู 169 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Professional Real Estate Brokers

– ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจขอบเขตและกระบวนการทำงานของธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

– เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

– ยกระดับมาตรฐานความรู้ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ

– เสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนายหน้าให้เข้าใจและตระหนักถึง จรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมอาชีพในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ผู้เข้าอบรมจะได้รับหลักฐานการอบรมเพื่อสมัครสอบบัตรนายหน้ากับสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBA)

และสมัครสอบคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้

ผลิตนายหน้า ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ ออกสู่ตลาดมาแล้วมากกว่า 20 ปี

เนื้อหาหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

    • ขั้นตอนการทำงานของนายหน้า

    • รายได้และผลตอบแทนในธุรกิจ

    • ประเภทของอสังหาริมทรัพย์

    • แหล่งที่มาของอสังหาริมทรัพย์ฝากขาย/Farming

ความรู้ในวิชาชีพ

    • เอกสารสิทธิ์/โฉนด/ระวาง

    • เทคโนโลยีที่ใช้ในการค้นหาแปลงที่ดิน

    • ความรู้เรื่องผังเมืองและการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

การทำงานกับฝ่ายผู้จะขาย

    • สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย แบบปิด-แบบเปิด

    • การเข้าพบลูกค้าในการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์

    • วิธีการตั้งราคาขายที่เหมาะสม

    • การตลาดประชาสัมพันธ์ และช่องทางการขาย

    • การคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

การทำงานกับฝ่ายผู้จะซื้อ

   • แหล่งที่มาของผู้ซื้อ

   • การพาผู้ประสงค์ซื้อเยี่ยมชมทรัพย์

   • การตอบข้อโต้แย้ง เจรจาต่อรองและปิดการขาย

   • สัญญาจะซื้อจะขาย

   • การยื่นขอสินเชื่อ

การทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์

   • ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

   • บริการหลังการขาย

จรรยาบรรณนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

กฎหมาย/นิติกรรมสัญญาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ควรรู้

   • การซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์

   • การจำนอง-ขายฝาก

   • การอายัด

   • ภาระจำยอม

   • การเช่า

   • ครอบครองปรปักษ์

   • การถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว

วิทยากร

ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงด้านธุรกิจ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

Sponsored
หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

วัตถุประสงค์1. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร 2. เพื่อให้...

ดูรายละเอียด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์ของการอบรม1.เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน2.เพื่อให้ล...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

นริศร อุไรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ (การขาย การตลาด อสังหาริมทรัพย์)

Chief Executive Operating(CEO), Estate Corner Co.,Ltd.

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- บุคคลทั่วไป ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

- ผู้ที่สนใจ ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

- ผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจที่ ลงทุนน้อย รายได้หลักล้าน

- เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังมองหาตัวแทนดูแลการขายทรัพย์

สถานที่จัดงาน

บริษัท เอสเตทคอร์นเนอร์ สำนักงานนนทบุรี ซอยติวานนท์ 14 แยก 2 (ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร)

เมืองนนทบุรี | นนทบุรี

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 8,000.00 บาท ค่าลงทะเบียนอบรม 8,000 ( รวม VAT แล้ว )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณศุภญาณี (น้ำ)
เบอร์โทรศัพท์ :0922948999
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร Professional Real Estate Brokers
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนาฟรี, อบรมนายหน้าขายบ้าน, อบรมตัวแทนนายหน้า, อสังหาริมทรัพย์, นายหน้าขายบ้าน, คอร์สเรียนฟรี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด