ข้อกำหนดและแนวทางตรวจประเมินติดตามภายในตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 : 2563)

จำนวนคนดู 485 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ข้อกำหนดและแนวทางตรวจประเมินติดตามภายในตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 : 2563)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 31 มีนาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 30 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 17 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 77 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ปรับปรุงประกาศใช้ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ มรท.8001: 2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพื่อให้สถานประกอบกิจการทุกประเภท ทุกขนาดนำไปปฏิบัติต่อแรงงานในสถานประกอบกอบกิจการของตนด้วยความสมัครใจ เพื่อพัฒนา สถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการแรงงานทันสมัยดีเทียบได้กับมาตรฐานแรงงานสากล โดยมุ่งเน้นด้านการยกระดับคุณภาพชองชีวิตแรงงาน และเสริมสร้างให้ธุรกิจมีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (TLS) คือ มาตรฐานในการบริหารจัดการแรงงานที่ยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษย์ชนขั้นพื้นฐาน ยอมรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ เพื่อความเติบโตขององค์กรอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการเรียนรู้  (Course Outline):  


1.  ทำไมจึงต้องจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย

2.  ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย 

3.  เอกสารอ้างอิง พระราชบัญญัติ อนุสัญญา ปฏิญญาภาคี ปฏิญญาไตรภาคีปฏิญญาสากล หลักปฏิบัติ และมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

4.  ความแตกต่างของ มรท. 8001: 2563 กับฉบับก่อนหน้า

5.  ข้อกำหนดต่าง ๆ ตามประกาศข้อกำหนด มรท. 8001: 2563   

       ข้อ 4.1 ข้อกำหนดทั่วไป     

       ข้อ 4.2 ระบบการจัดการ    

       ข้อ 4.3 การใช้แรงงานบังคับ     

       ข้อ 4.4 ค่าตอบแทนการทำงาน     

       ข้อ 4.5 ชั่วโมงการทำงาน และเวลาพัก       

       ข้อ 4.6 วันหยุดและวันลา      

       ข้อ 4.7 การเลือกปฏิบัติ      

        ข้อ 4.8 วินัยและการลงโทษ    

        ข้อ 4.9 การล่วงเกินทางเพศ และการใช้ความรุนแรง  

        ข้อ 4.10 การใช้แรงงานเด็ก   

        ข้อ 4.11 การใช้แรงงานหญิง   

        ข้อ 4.12 เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง 

        ข้อ 4.13 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน   

        ข้อ 4.14 สวัสดิการแรงงาน

6.  แนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทยของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยตรวจประเมิน

7. ข้อควรพิจารณาเมื่อต้องเตรียมรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย                              ————————————


วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

เจ้าของธุรกิจขนาด SME  

ผู้จัดการฝ่าย HR  

ผู้จัดการสายงานต่าง ๆ                            

คณะกรรมการตรวจประเมิน


วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน(มรท.8001: 2563) ทะเบียนเลขที่ C-TLS-118 

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (HR) และบุคลากร วิทยากร

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลประสบการณ์ในงานประจำ   ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ           บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล           สายงานพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคล          บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ           บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด      ...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าของธุรกิจขนาด SME

ผู้จัดการฝ่าย HR

ผู้จัดการสายงานต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจประเมิน

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณสุธาสินี (อ้น)
เบอร์โทรศัพท์ :089-677-6047,092-431-6631
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร ข้อกำหนดและแนวทางตรวจประเมินติดตามภายในตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 : 2563)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: มรท, มาตรฐานแรงงานไทย, มรท80012553, มรท80012563, TLS, ที่ปรึกษามรท.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDPA (The Personal Data Protection Act B.E....

ผู้ใดไม่มีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบบุคคล…ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม หรือ ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ ได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน – 1 ปี
พงษ์พรรณ์
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี