เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ" (International Trade Documents)

จำนวนคนดู 268 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 20 มีนาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 23 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 29 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 93 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักสูตรนี้มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ปฏิบัติการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ การค้าระหว่างประเทศ ได้เรียนรู้โดย:+   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ประกอบทางการค้าระหว่างประเทศ+   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารที่ใช้ประกอบทางการค้าระหว่างประเทศได้แก่ เอกสารทางการเงิน เอกสารทางการค้า เอกสารใบรับรอง (ถ้ามี)เอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อ น้ำหนัก และการวัดขนาด รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ตกลงกัน+   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบทางการค้าระหว่างประเทศได้แก่ เอกสารทางการเงิน เอกสารทางการค้า เอกสารการขนส่ง เอกสารประกันภัยเอกสารใบรับรอง เอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อ น้ำหนัก และการวัดขนาด รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ตกลงกัน
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :


เวลา                        กิจกรรม 09.00 - 16.00 น.      ลงทะเบียน     


เอกสารที่ใช้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ

> เอกสารทางการเงิน

> เอกสารทางการค้า

> เอกสารการขนส่ง

> เอกสารประกันภัย

> เอกสารใบรับรอง

> เอกสารการบรรจุหีบห่อน้ำหนัก และการวัดขนาด

> เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)     เอกสารทางการเงิน            

> เอกสารการเงินคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร            

> ตัวอย่างของเอกสารการเงินที่ใช้ในการทำงานประจำวัน           

> ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารทางการเงินที่ค้นพบ           

>เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้     

เอกสารทางการค้า

> เอกสารทางการค้าคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร 

> ตัวอย่างของเอกสารการค้าที่ใช้ในการทำงานประจำวัน

> ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารทางการค้าที่ค้นพบ

> เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้     

เอกสารการขนส่ง            

>เอกสารการขนส่งคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร            

>ตัวอย่างของเอกสารทางขนส่งที่ใช้ในการทำงานประจำวัน            

>ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารทางการค้าที่ค้นพบ           

> เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้     

เอกสารการประกันภัย            

> เอกสารการประกันภัยคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร            

> ตัวอย่างของเอกสารการประกันภัยที่ใช้ในการทำงานประจำวัน           

> ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารการประกันภัยที่ค้นพบ           

> เทคนิคการตรวจสอบและนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้     

เอกสารการรับรอง           

> เอกสารการรับรองคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร            

> ตัวอย่างของเอกสารการรับรองที่ใช้ในการทำงานปัจจุบัน           

>ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารการประกันภัยที่ค้นพบ          

> เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้         

เอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อ น้ำหนัก และการวัดขนาด           

> เอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อ น้ำหนัก และการวัดขนาดคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร          

> ตัวอย่างของเอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อน้ำหนัก และการวัดขนาดที่ใช้ในการทำงานปัจจุบัน            

> ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารแสดงการบรรจุหีบห่อน้ำหนัก และการวัดขนาด ที่ค้นพบ            

> เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้   

เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)         

> เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องคือไรและมีความสำคัญอย่างไร         

>ตัวอย่างของเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการทำงานปัจจุบัน            

> ปัญหาการจัดทำและเตรียมเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ค้นพบ           

> เทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้ปฏิบัติต้องรู้    

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ แนวทางการเรียนรู้ :  

หลักสูตรนี้ออกแบบโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย

·       บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)        

·       ถาม-ตอบ (Question & Answer)                                          

·       เรียนรู้จากกรณีศึกษา 

·       กิจกรรมระดมสมอง พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้                

·       อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร


กลุ่มเป้าหมาย :

– เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้า ต่างประเทศ

– ผู้จัดการฝ่าย/แผนก

– เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกับเอกสารนำเข้าและส่งออก

– ผู้ที่สนใจทั่วไปวิทยากร

ดร.ชำนาญ เงินดี (อาจารย์)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (โลจิสติกส์, งานเอกสาร, ธุรกิจการเงิน การธนาคาร, ธุรกิจการขนส่ง โลจิสติกส์)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

– เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้า ต่างประเทศ

– ผู้จัดการฝ่าย/แผนก

– เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกับเอกสารนำเข้าและส่งออก

– ผู้ที่สนใจทั่วไป


สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณสุธาสินี (อ้น)
เบอร์โทรศัพท์ :089-677-6047,092-431-6631
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ" (International Trade Documents)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: เอกสารการค้าระหว่างประเทศ, internationaltrading, หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศ, หลักสูตรเอกสารการค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด