การปรับตัวของพนักงานทุกแผนกสู้วิกฤต COVID-19

รหัสหลักสูตร: 64564

จำนวนคนดู 248 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกมีกำลังเผชิญกับวิกฤติไวรัสครั้งที่ใหญ่ที่สุดทำให้ทุกองค์กรเกิดผลกระทบอย่างมากมายที่จะต้องมีการปรับตัวและมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่รอดในโลกที่กาค้าขายเกิดความลำบาก พนักงานทุกคนในองค์กรจึงต้องมีการผลักดันตนเองให้เกิดศักยภาพเพิ่มเติมมากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อที่จะสร้างมูลค่าในตนเองและส่งผลประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสร้างสรร แต่หลายครั้งที่พนักงานขาดซึ่งแนวทาง ทิศทาง วิธีการที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง หลักสูตรนี้จึงจะเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางของการทำงานให้เปลี่ยนไป เหมาะสมและสอดคล้องต่อการทำงานที่องค์กรทุกที่ต้องการ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อบรรยาย


วิกฤติที่ใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจโลก กระทบสู่องค์กรทั่วโลก

ความเปลี่ยนแปลงที่หลังจากนี้ต้องระวัง ทั้งองค์กรและบุคลากร

แนวคิดตระหนักตัวเองถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในการทำงาน

วิเคราะห์แบบเฝ้าระวัง เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณสามารถทำได้ บทบาทใหม่ของคนทำงาน

Workshop ความเสี่ยงแบบไหนที่คุณกำลังเผชิญ (ความเสี่ยงภายใน/ความเสี่ยงภายนอก)


บทบาททำงานยุคใหม่กับแนวคิดเพื่อองค์กร

การมองถึงเป้าหมายองค์กรและทิศทางการทำงานที่ขยับไปพร้อมองค์กร

การฝึกทักษะการมอง (กำไร ,โอกาส ,ความเสี่ยง ,ความสูญเสีย)

เทคนิควิเคราะห์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้งานของตนเอง

Workshop วิเคราะห์งานในแผนกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการทำงาน


การแก้ไขปัญหาในการทำงานด้วยทักษะผู้นำและการวิเคราะห์

คนทำงานยุคใหม่ต้องมีความกล้าและทักษะการเรียนรู้สิ่งที่ขาด

Sharing การเพิ่มทักษะขององค์กรอื่นๆ จากประสบการณ์ของวิทยากร

แนวคิด ผู้ที่เร็วและพร้อมคือผู้อยู่รอดในปัจจุบัน

Workshop การปรับตัวสู่การทำงานนเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ (รับโจทย์สมมติเพื่อวิเคราะห์และหาทางปรับแก้ในงานตนเองจนถึงภาพรวม)


โลกออนไลน์ 100% สู่การทำงานที่คล่องตัวและการบริหารเวลา

เครื่องมือการทำงานในยุคปัจจุบันที่ทำให้เกิดการปรับตัวที่เร็วยิ่งขึ้น

Sharing การเลือกเครื่องมือและการทดลองเพื่อการทำงานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

การเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

สรุปการบรรยาย

Sponsored
กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหาเรื่องคน (People Management 101)

 ถ้าคุณต้องเจอทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่แตกต่าง ถ้าคุณต้องดูแลลูกน้องที่มีความหลากหลาย ...

ดูรายละเอียด
The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอน (trainer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามาร...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การปรับตัว, สู้วิกฤตCOVID