การปรับตัวของพนักงานทุกแผนกสู้วิกฤต COVID-19

จำนวนคนดู 96 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกมีกำลังเผชิญกับวิกฤติไวรัสครั้งที่ใหญ่ที่สุดทำให้ทุกองค์กรเกิดผลกระทบอย่างมากมายที่จะต้องมีการปรับตัวและมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่รอดในโลกที่กาค้าขายเกิดความลำบาก พนักงานทุกคนในองค์กรจึงต้องมีการผลักดันตนเองให้เกิดศักยภาพเพิ่มเติมมากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อที่จะสร้างมูลค่าในตนเองและส่งผลประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสร้างสรร แต่หลายครั้งที่พนักงานขาดซึ่งแนวทาง ทิศทาง วิธีการที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง หลักสูตรนี้จึงจะเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางของการทำงานให้เปลี่ยนไป เหมาะสมและสอดคล้องต่อการทำงานที่องค์กรทุกที่ต้องการ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อบรรยาย


วิกฤติที่ใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจโลก กระทบสู่องค์กรทั่วโลก

ความเปลี่ยนแปลงที่หลังจากนี้ต้องระวัง ทั้งองค์กรและบุคลากร

แนวคิดตระหนักตัวเองถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในการทำงาน

วิเคราะห์แบบเฝ้าระวัง เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณสามารถทำได้ บทบาทใหม่ของคนทำงาน

Workshop ความเสี่ยงแบบไหนที่คุณกำลังเผชิญ (ความเสี่ยงภายใน/ความเสี่ยงภายนอก)


บทบาททำงานยุคใหม่กับแนวคิดเพื่อองค์กร

การมองถึงเป้าหมายองค์กรและทิศทางการทำงานที่ขยับไปพร้อมองค์กร

การฝึกทักษะการมอง (กำไร ,โอกาส ,ความเสี่ยง ,ความสูญเสีย)

เทคนิควิเคราะห์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้งานของตนเอง

Workshop วิเคราะห์งานในแผนกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการทำงาน


การแก้ไขปัญหาในการทำงานด้วยทักษะผู้นำและการวิเคราะห์

คนทำงานยุคใหม่ต้องมีความกล้าและทักษะการเรียนรู้สิ่งที่ขาด

Sharing การเพิ่มทักษะขององค์กรอื่นๆ จากประสบการณ์ของวิทยากร

แนวคิด ผู้ที่เร็วและพร้อมคือผู้อยู่รอดในปัจจุบัน

Workshop การปรับตัวสู่การทำงานนเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ (รับโจทย์สมมติเพื่อวิเคราะห์และหาทางปรับแก้ในงานตนเองจนถึงภาพรวม)


โลกออนไลน์ 100% สู่การทำงานที่คล่องตัวและการบริหารเวลา

เครื่องมือการทำงานในยุคปัจจุบันที่ทำให้เกิดการปรับตัวที่เร็วยิ่งขึ้น

Sharing การเลือกเครื่องมือและการทดลองเพื่อการทำงานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

การเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

สรุปการบรรยาย

Sponsored
คอร์สฝึกอบรมและใช้งานเบื้องต้น โปรแกรม IMDS (International Material Data System for Beginner)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบ International Material Data System (IMDS) และ...

ดูรายละเอียด
คอร์สฝึกอบรมและใช้งานขั้นสูง โปรแกรม IMDS (Advanced International Material Data System)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบ International Material Data System (IMDS) และ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การปรับตัว, สู้วิกฤตCOVID