How To Build Training Road Map - แนวทางการเขียนแผนฝึกอบรม

จำนวนคนดู 298 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

      ในปัจจุบัน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรถือเป็น 1 ในเรื่องที่หลายๆ องค์กรให้ความสำคัญ ซึ่งแน่นอนว่าวิธีการพัฒนาที่ได้รับความนิยมและคุ้นเคยมากที่สุด คงหนีไม่พ้น เรื่องการอบรม แม้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้แตกต่างกันออกไป โดยอาจมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น แต่การจะจัดฝึกอบรมได้นั้น ฝ่ายบุคคล หรือนัก HRD ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เองว่า หลักสูตรใดที่ควรจัดเป็นอันดับต้นๆ โดยไม่วิเคราะห์จากบริบทโดยรอบ หลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับนัก HRD มือใหม่ ที่ต้องการทราบถึงแนวทางการหาข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำมาซึ่งการออกแบบแผนฝึกอบรม ตามหลักและโมเดลที่ได้รับความนิยม


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางการออกแบบแผนฝึกอบรม
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ ข้อมูล และสามารถนำไปปรับใช้กับการออกแบบแผนฝึกอบรมได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ความหมายและความสำคัญของแผนฝึกอบรม 
2. โมเดลที่ใช้ในการออกแบบแผนฝึกอบรม ADDIE Model
3. แนวทางการออกแบบแผนฝึกอบรม
4. Work Shop แนวทางการเขียนแผนฝึกอบรม
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Training, Training Road Map, HRD, พัฒนาบุคลากร, พัฒนาบุคคล, แผนฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด