ก้าวทันกฎหมายศุลกากรล่าสุด Update 2564 (ฉบับระเบียบปฏิบัติทางศุลกากร)

รหัสหลักสูตร: 64762

จำนวนคนดู 107 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
พรบ.ศุลกากรล่าสุดฉบับปี2560และกฎหมายประกอบที่ได้ประกาศตามมาอีกมากมาย บางส่วนไม่กระทบกับระเบียบ

ปฏิบัติทางศุลกากร บางส่วนกระทบกับระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจ

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงพรบ.ศุลกากร ได้ก้าวทันระเบียบปฏิบัติทางศุลกากรที่สำคัญครบถ้วนและรอบด้านอันจะเป็นการทบทวน

เสริมสร้างและทำความเข้าใจลดความผิดพลาดในการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรนอกจากนี้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต

และภาษีมูลค่าเพิ่มควบคู่ไปด้วยกับกระบวนการทางศุลกากรที่เกี่ยวข้อง 

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

1. การกำหนดนิยามศัพท์ที่มีผลต่อกระบวนการทางศุลกากร

2. สรุประเบียบปฏิบัติทางศุลกากรในการทำพิธีการนำเข้าส่งออกที่เปลี่ยนแปลง

3. สรุประเบียบปฏิบัติทางศุลกากรในหลักการคำนวณอากร / ความรับผิดในภาษีอากรที่เปลี่ยนแปลง

4. สรุประเบียบปฏิบัติทางศุลกากรในการคืนอากรกรณีเสียไว้เกินที่เปลี่ยนแปลง

5. สรุประเบียบปฏิบัติการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินอากรที่เปลี่ยนแปลง

6. ทำความเข้าใจกับคำว่า เงินเพิ่ม ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ

7. สรุประเบียบปฏิบัติการเร่งรัดการเก็บอากรกับของนำเข้า ส่งออก

     เช่น ของตกค้าง กระบวนการตรวจสอบเรียกเก็บภาษีอากรที่ชำระไว้ขาดภายหลังการนำเข้า การกักของ การยึดทรัพย์

8. สรุปการกระทำความผิดทางศุลกากร / บทลงโทษ

9. สรุประเบียบปฏิบัติทางศุลกากรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

การคืนอากรการผลิตเพื่อส่งออก

คลังสินค้าทัณฑ์บน

เขตปลอดอากร

 10. ถามตอบ

 

Sponsored
การตรวจงานก่อสร้างแบบมืออาชีพ

การก่อสร้างเป็นขบวนการทำงานที่สร้างอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง (Dr...

ดูรายละเอียด
ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร (Coaching & Mentoring technique)

ทรัพยากรมนุษย์ คือ บุคคลซึ่งมีความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถที่จะทำงานให้บรรลุเป้า...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

ศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ

สำหรับองค์กร (กฎหมาย)

ผู้เชี่ยวชาญจากกรมศุลกากร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้นำเข้า-ส่งออก

2. ผู้สนใจทั่วไป

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท คิงส์ออดิทแอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:ณัฏฐกานต์
เบอร์โทรศัพท์ :062-948-1929

หากท่านต้องการสมัคร ก้าวทันกฎหมายศุลกากรล่าสุด Update 2564 (ฉบับระเบียบปฏิบัติทางศุลกากร)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: กฏหมายศุลกากร