การเพิ่มศักยภาพนักขาย Mindset for Salesman *พลิกความคิด- ปิดการขาย- เร่งยอดได้- ไวทันใจ*

รหัสหลักสูตร: 64830

จำนวนคนดู 100 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การเพิ่มศักยภาพนักขาย Mindset for Salesman  *พลิกความคิด- ปิดการขาย- เร่งยอดได้- ไวทันใจ*
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 14 พฤษภาคม 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 21 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 23 มิถุนายน 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 61 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคิดของนักขายมืออาชีพ ว่าการคิดบวกจะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขในการทำงานอย่างไร จะส่งผลดีต่อตัวเองในการทำงานอย่างไร และจะต่อยอดทางความคิดในเรื่องการทำงานกับส่วนรวมอย่างไร

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปรับทัศนคตินักขายของตัวเองใหม่ในการทำงาน กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่สร้างสรรค์ มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กรและเพื่อนร่วมงาน สร้างบรรยากาศสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน สื่อสารกับผู้อื่นได้ราบรื่น เพิ่มความคิด พฤติกรรมบวกให้กับตนเอง


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร :

1. ทักษะการดำเนินชีวิต

        1.1 ความสามารถในการดำเนินชีวิต

        1.2 สิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

        1.3 การทำงาน การเล่นกีฬา และกิจกรรมต่างๆ

        1.4 ใช้ชีวิตอยู่ด้วยสติ คิดก่อนทำ

 2. การวิเคราะห์สิ่งต่างๆตามยุคตามสมัย

 3. การคิดบวกคือความคิดและทัศนคติ

 4. ชีวิตคือโอกาส ความสำเร็จและความล้มเหลวคือสิ่งที่เราต้องปรับMindSet

 5. MINDSET คืออะไร

•อะไรคือMindsetที่อยู่ในตัวตนของแต่ละคน

•แบบของ Mindset มีกี่แบบ

 8. วิธีเริ่มต้นของการปรับ Mindset

 9. Fixed Mindset หรือแบบคงที่ คือฉันเป็นแบบอย่างที่ฉันเป็นพอแล้ว

10. Growth Mindset ความฉลาดหรือสติปัญญา คือการพัฒนาแบบไม่หยุดยั้ง

11. การปลูกฝัง Growth Mindset ในตัวตน

 - จินตนาการมีในทุกคน/ อย่าจำกัดความคิดของเรา/ อยู่ในกรอบความคิดเดิม

 - หรือกรอบของความกลัว

12. ตัวบ่งชี้การใฝ่รู้

 - ชอบค้นคว้าทดลอง/มองสิ่งต่างๆ ด้วยท่าทีของการเรียนรู้/มีความพยายาม

 - มีความขยัน อดได้ รอได้/ มีความรอบคอบในการสังเคราะห์ข้อมูล

13. แรงจูงใจ (Motivation)

14. 5 ขั้นตอนเปลี่ยน MINDSET ชีวิตเปลี่ยน

15. ระดับMindset ของคนแบ่งเป็น 3 ระดับ

        - ระดับแรก คือระดับพื้นผิว ( Surface)

- ระดับที่สองคือ Intermediate

            - ระดับที่สาม คือ Deep

16. *** กิจกรรมปฏิบัติ

17. สรุป ถาม-ตอบ


วิทยากร

นายปัญญา สุขขจีธำรง (อ.บ๊อบบี้)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การตลาด, การพัฒนาทีม, การขาย, การพัฒนาความคิดเชิงบวก, พิธีกร)

อ.ปัญญา สุขขจีธำรง เป็นวิทยากร พิธีกร และนักแสดงที่มากความสามารถ เชี่ยวขาญการถ่ายทอดเทคนิคการขาย การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทัศนคติ Mindset นักขาย การคิดเชิงบวก เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
    ผู้บริหาร, หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดการขาย
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เจอาร์ซินเนอร์จี้
ชื่อผู้ประสานงาน:พรรณนิภา ทรัพย์อนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ :086-322-5948
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การเพิ่มศักยภาพนักขาย Mindset for Salesman *พลิกความคิด- ปิดการขาย- เร่งยอดได้- ไวทันใจ*
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: การขาย, การตลาด, ความสัมพันธ์ลูกค้า, การสร้างความพึงพอใจลูกค้า, การคิดบวก, มนุษย์สัมพันธ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด