เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ ด้วย Excel)

รหัสหลักสูตร: 64929

จำนวนคนดู 105 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ ด้วย Excel)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 13 พฤษภาคม 2564 - 14 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 4 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักสูตรนี้ใช้เวลา 2 วัน แตกต่างจากหลักสูตรอื่นคือ

- สอนและฝึกปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลจริง เป็นกรณีศึกษา

นอกจากฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำสร้างโครงสร้างเงินเดือนด้วย paper แล้ว

ยังสอนการวิเคราะห์และจัดทำสร้างโครงสร้างเงินเดือนด้วย Excel พร้อมสูตร

· กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนอย่างไรจึงจะ มีความเป็นธรรมภายใน แข่งขันกับภายนอกได้ และจูงใจคนได้

· หลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับ ค่าจ้างเงินเดือน การขึ้นเงินเดือนให้สัมพันธ์กับโครงสร้างค่าจ้างขององค์กร

· ลดปัญหา ค่าจ้าง เงินเดือน “คนเก่า” กับ “คนใหม่” เพื่อสร้างประสิทธิผล และความยุติธรรม

· อัตราค่าจ้างเท่าไหร่? จึงจะสามารถดึงดูด รักษาคนได้ และเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับตลาด


หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ รวมถึงให้ความรู้ เทคนิค ความเข้าใจในการบริหารระบบได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

· โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร? ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร

· แนวความคิดเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างในปัจจุบันขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

· แนวคิด และเทคนิคการออกแบบระบบบริหารค่าตอบแทน (Conceptual Design)

· การกำหนดนโยบายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) และรูปแบบค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ

· เครื่องมือและกระบวนการบริหารค่าจ้างเงินเดือน (Tools & Process)

  o การวิเคราะห์งาน และใบบรรยายลักษณะงาน (Job Analysis & Job Description)

  o การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน (Position Evaluation & Classification) เพื่อกำหนดจำนวนระดับโครงสร้างเงินเดือน

  o การสำรวจค่าจ้าง การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำผลการสำรวจมาใช้ (Salary Survey)

  o แนวทางการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนให้เหมาะสมกับองค์กร (Salary Structure Designed)

  o การนำโครงสร้างเงินเดือนมาเป็นเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management)

· เทคนิคและขั้นตอนในการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน (Salary Structure)

  o กำหนดโครงสร้างระดับตำแหน่งของบริษัท

  o การทำ Job Grade Correlation ระหว่างผลสำรวจค่าจ้าง กับ โครงสร้างตำแหน่งของบริษัท

  o กำหนดนโยบายระดับค่าจ้าง และสัดส่วนของค่าตอบแทน

  o การกำหนดอัตรา Mid Point ของแต่ละระดับ

  o การวิเคราะห์และออกแบบ Range Spread, Mid Point Progression Rate และ Overlap พร้อมสูตรคำนวณ

  o การกำหนดสายความก้าวหน้าในอาชีพ ให้สัมพันธ์กับโครงสร้างค่าตอบแทน

· เทคนิคการขึ้นเงินเดือนประจำปีให้สัมพันธ์กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้าง และลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

  o แนวความคิดในการปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

  o การบริหารจัดการพนักงานที่อัตราเงินเดือน “ใกล้ตัน”

  o การบริหารจัดการ “เงินเดือนต่ำ” กว่า กระบอกเงินเดือน

  o ปัญหาเงินเดือน “คนเก่า” และ “คนใหม่”

· Case Study : กรณีศึกษาการวิเคราะห์งานและจัดทำ JD/JS/Competency

· Workshop : ฝึกภาคปฏิบัติเพื่อนำไปใช้จริง

  o การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน

  o การเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างของบริษัทกับตลาดแรงงาน และการปรับค่าจ้าง

  o ฝึกปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง และโครงสร้างเงินเดือนจริง

  o การปรับเงินเดือนกรณีเกิดผลกระทบจากโครงสร้างเงินเดือนใหม่

  o ฝึกการวิเคราะห์และประเมินโครงสร้างเงินเดือน

       - Range Spread, MPP, Overlap, Compa-ratio, Compensation Mix ฯลฯ


ระยะเวลาอบรม 2 วัน


วิธีการฝึกอบรม

    • บรรยาย พร้อมกรณีศึกษา

    • Workshop พร้อมปฏิบัติการด้วยโปรแกรม Excel (ผู้ที่ใช้ Excel ไม่เป็น ก็สามารถเข้าอบรมได้)


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

    • ผู้จัดการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

    • นักบริหารค่าจ้างเงินเดือน ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของบริษัท

    • เจ้าของกิจการที่ต้องการวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนด้วยตนเอง

วิทยากร

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

ประสบการณ์ ด้านการสอน : ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7,800.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ ด้วย Excel)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ภาคปฏิบัติ, โครงสร้างเงินเดือน, การบริหารค่าจ้าง, เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด