รู้ลึก-รู้จริง ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015

รหัสหลักสูตร: 64956

จำนวนคนดู 147 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
รู้ลึก-รู้จริง ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 9 กรกฎาคม 2564

เวลา 10:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 54 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล :

             ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานพื้นฐานที่นิยมนำไปใช้ในภาคธุรกิจมากที่สุด เนื่องจากเป็นความต้องการที่ลูกค้า โดยฝ่ายจัดซื้อมักจะกำหนดเป็นคุณสมบัติผู้ขาย และมักจะตรวจสอบความเหมาะสมก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าบริการ ลูกค้าในปัจจุบันต้องการความเชื่อมั่น และมีความคาดหวังคุณภาพของสินค้าบริการสูง ผู้ขายผู้ให้บริการจึงควรทำความเข้าใจมาตรฐานสากล และนำไปปฏิบัติให้เห็นผล

            ทั้งนี้ข้อกำหนดเป็นภาษาทางเทคนิคซึ่งสั้นกระชับแต่เข้าใจยากสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทำให้หน่วยงานต่างๆจำเป็นต้องอาศัยการตีความจากที่ปรึกษา หากผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานหลักการระบบมาตรฐานแล้ว จะศึกษาและปฏิบัติต่อไปได้ไม่ยาก วิทยากรจะถ่ายทอดประสบการณ์ทำระบบบริหารให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ และมีสาระสำคัญที่น่าสนใจตลอดการนำเสนอ

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานล่าสุด

 ISO 9001:2015

2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจการตีความข้อกำหนดใหม่

3.เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้นในการเตรียมปรับปรุงเอกสารและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อฝึกอบรม :

1.ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานของ ISO

2.เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐาน

3.ISO 9001:2015 เปลี่ยนกรอบความคิดใหม่

4.การเปลี่ยนแปลงสำคัญ หลักการบริหารคุณภาพ QMP และHLS คืออะไร

5.ISO 9001:2015 กรอบเวลาการเปลี่ยนแปลง

6.ข้อกำหนดมาตรฐานล่าสุด ISO 9001:2015

7.โครงสร้างของมาตรฐาน ISO 9001:2015

8.ข้อกำหนดโดยรายละเอียด ของ ISO 9001:2015

9.ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง ISO 9001 กับ ISO9001:2008

10.ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ISO9001:2015

11.ข้อแนะนำการเตรียมความพร้อมรับมือการปรับปรุงเอกสารและการปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร


วิทยากร

นางสาวอัญนิฏฐ์ จิรเมธธนกิจ (อ.แอน)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การพัฒนาตนเอง, งานประเมิน, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน)

อ.แอน เป็นวิทยากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดสูง มีเทคนิคการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เร็ว Learning by Doing

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน คณะผู้ตรวจประเมิน คณะกรรมการ ISO  และผู้สนใจทั่วไป

                                                       


โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เจอาร์ซินเนอร์จี้
ชื่อผู้ประสานงาน:พรรณนิภา ทรัพย์อนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ :086-322-5948
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร รู้ลึก-รู้จริง ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารคุณภาพ, ระบบคุณภาพ, พัฒนาองค์กร, การสร้างความพึงพอใจลูกค้า, การพัฒนาระบบ, การเพิ่มประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด