เตรียมความพร้อมบริหารจัดการ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA in Action)

รหัสหลักสูตร: 65135

จำนวนคนดู 116 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ตามกฎหมายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้กำหนดให้องค์กรที่ไม่มีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม หรือ ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ ได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ อันส่งผลให้องค์กรจะต้องเตรียมความพร้อมและจัดการกับเรื่องนี้อย่างเข้มข้น จริงจังและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ทั้งข้อมูลของพนักงานในองค์กร ข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน หลักสูตรจะช่วยสร้างความเข้าใจและให้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยสอนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย 
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการเรียนรู้ : (ระยะเวลา 6.30 ชม.)


oสรุปกฎหมาย PDPA

oหากองค์กรไม่ทำ PDPA จะกระทบอย่างไร

oเจาะลึกหน้าที่ของบุคคลสามฝ่ายตามกฎหมาย PDPA

oใครบ้างในองค์กรที่ต้องรับมือ PDPA

oองค์กรต้องทำอะไรบ้างกับ PDPA

oการวิเคราะห์ Data Flow เพื่อค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องจัดการ พร้อมฝึกปฏิบัติ

oแนวทางการนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ Data Flow ไปใช้กับการทำงาน

oแนวทางการขอความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมตัวอย่าง

oการอ้างฐานการประมวลผลข้อมูล พร้อมทดสอบความเข้าใจ

oการจัดทำนโยบายและประกาศความเป็นส่วนตัว/คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

oข้อแนะนำการจัดตั้ง DPO เพื่อบริหารจัดการตามกฎหมาย PDPA

oตัวอย่าง PDPA กับงาน HR พร้อมคำแนะนำ

oถาม-ตอบ ปัญหาหลากหลายกรณีที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ PDPA


Sponsored
เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา

  รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรก...

ดูรายละเอียด
เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด Zero Defect , 7 Wastes ในกระบวนการทำงาน

1. เพื่อให้ผู้สัมมนาเห็นถึงสาเหตุข้อผิดพลาดทุกๆ ประเด็น2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวค...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: PDPA, หลักสูตรpdpa, อบรมpdpa, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล