การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC

รหัสหลักสูตร: 65159

จำนวนคนดู 17 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 31 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 48 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

การสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน หากสื่อสารแล้วผู้อื่นเข้าใจหรือผู้รับสารยอมรับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่มนุษย์มีความแตกต่างกันในทุกด้าน อาทิ การรับรู้ การเข้าใจ การตัดสินใจ ดังนั้นหากเราต้องการเรียนรู้ว่าคนแต่ละประเภทมีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร เราจำเป็นต้องมีทักษะ และใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสื่อสารอย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร


หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างวิธีการในการประสานงานให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาตามเป้าหมายของหน่วยงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการเรียนรู้ผ่านทฤษฎี D-I-S-C เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการนำมาประยุกต์กับการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร


วัตถุประสงค์ (Objective)

      1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรมของคนแต่ละประเภทตามหลัก D-I-S-C

      2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน

      3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง และฝึกฝนหลักการพูด หลักการฟัง หลักการตั้งคำถาม และนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

      Ø พนักงาน

      Ø หัวหน้างาน

      Ø ผู้จัดการ

      Ø บุคคลทั่วไป

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

· เทคนิคการสร้างหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

· การสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจด้วย 2C

· การสื่อสารโดยใช้หลัก SMCRF + 5W

· ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสาร

Workshop ฝึกการใช้ส่วนผสมของการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

ประสานงานอย่างชาญฉลาด

· หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา

· เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย 6 STEP

· การประสานงานโดยใช้หลัก 3 D

· 5 เคล็ดลับเการประสานงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

Workshop 7B กับการประสานงานมืออาชีพ

การวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น

· วิเคราะห์พฤติกรรมตนเองโดยใช้ 4 WINDOW

· เรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ 4 TYPE

· ถาม-ตอบ

Workshop3 วิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นด้วยเครื่องมือ DISC

วิทยากร

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การบริการ)

วิทยากรและที่ปรึกษาพัฒนาคนและพัฒนาองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083

หากท่านต้องการสมัคร การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC, การสื่อสารและการประสานงาน, การสื่อสาร, การประสานงาน, DISC

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด