การวางแผนและบริหารเวลา (Planning and Time Management)

รหัสหลักสูตร: 65211

จำนวนคนดู 45 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวางแผนและบริหารเวลา (Planning and Time Management)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 5 มิถุนายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 20 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

การบริหารเวลาในยุคนี้เป็นการบริหารเวลาภายใต้แนวความคิดของการวางแผน การจัดลำดับสำคัญของงาน การวางแผนงาน เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิผล “พบว่าส่วนใหญ่การทำงานมักประสบปัญหาทำงานไม่ทันตามกำหนด และด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีเวลา” ปัญหาเหล่านี้ จะหมดไปหากสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานว่างานจัดเป็นงานสำคัญและเร่งด่วนต้องทำก่อนทำหลัง งานใดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและเร่งด่วนที่สุด สำหรับการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าต้องการทำงานให้อยู่ภายใต้เวลาที่กำหนด


ดังนั้น การบริหารและการจัดสรรเวลา จึงเป็นเหมือนสิ่งที่คู่กับการทำงานเสมอ ไม่ใช่เพียงแต่ทำให้เกิดผลของงานตามเป้าหมายของงานที่ตั้งไว้ การบริหารจัดการเวลาที่ดี เป็นตัวช่วยเสริมความสามารถและช่วยให้มีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม (แม้เพียงเล็กน้อย) รวมถึงการบริหารที่เป็นเลิศและท้ายที่สุดการบริหารเวลานั้นก่อให้เกิดทักษะที่ดีกับผู้ปฏิบัติติงานอย่างแท้จริง ดังนั้นไม่เพียงแต่ช่วยให้สามารถก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จในหน้าที่การทำงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อองค์กรให้ก้าวไป


วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญคุณค่าของเวลาและการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ

2) เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้แนวคิด การบริหารเวลา การวางแผนจัดสรรเวลาที่มีประสิทธิภาพ

3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบวิธีการบริหารเวลาเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้เครื่องมือการบริหารเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่มุ่งหวังและสามารถสร้างผลผลิต (Productivity) แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้อบรมสามรถนำไปพัฒนาทักษะการวางแผนและการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ

2) ผู้อบรมมีทักษะการบริหารงานโดยหลักการบริหารงาน โดยหลักการบริหารเวลา การวางแผน จัดสรรเวลาเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้เครื่องมือ การบริหารเวลาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ที่มุ่งหวังและสามารถ สร้างผลผลิต Productivity แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล  

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย

Module 1: แนวคิดและความหมายการวางแผน (Plan Management)

1.1 ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนงาน

1.2 ความสำเร็จของการทำงานด้วยการวางแผนงาน

1.3 องค์ประกอบและหัวใจสำคัญของการวางแผน

1.4 รูปแบบและระยะเวลาการวางแผนงาน

1.5 ขั้นตอนการวางแผนสู่ความสำเร็จ

1.6 เทคนิคการวางแผนด้วย 5 W 1 H

1.7 วิธีการบริหารแผนงานสู่ความสำเร็จ

Module 2: บริบทของการบริหารเวลา (Time Management)

2.1) หัวใจสำคัญของการบริหารเวลา Time Management

2.2) การจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนของงานและการทุ่มเทให้กับงานที่สำคัญ

2.3) อุปสรรคของการบริหารเวลาและเทคนิคการจัดการอย่างสร้างสรรค์

2.4) เทคนิคการวางแผนงาน เพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติติงาน (Action Plan)

2.5) เคล็ดลับการบริหารเวลาสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

2.6) เทคนิคการเพิ่มความเร็วในการทำงาน


คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ? สำหรับผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

จักรี อัมพรต (อาจารย์)

สำหรับองค์กร (การขาย, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย ด้วยประสบการณ์การขายมากกว่า 14 ปี พร้อมรางวัลงานขาย การันตีความสำเร็จมากมาย สู่ความฝันอาชีพวิทยากร จึงใช้ทุกองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อถ่ายทอด นอกจากหลักสูตรการขายแล้ว ยังพัฒนาหลักสูตรการบริหารเวลา หลักสูตรการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083

หากท่านต้องการสมัคร การวางแผนและบริหารเวลา (Planning and Time Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การวางแผนและบริหารเวลา, Planning and Time Management, บริหารเวลา, Time Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด