กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management)

รหัสหลักสูตร: 65260

จำนวนคนดู 32 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 8 มิถุนายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 30 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้ กฎหมายแรงงาน เป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิเบื้องต้นของพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานธรรมดาถึงผู้บริหาร ปัญหาความขัดแย้งส่วนใหญ่ในองค์กรเกิดจากการไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิดในการบังคับใช้ กฎหมายแรงงาน แม้กระทั่งนักกฎหมายหลายคน ยังตีความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง


หัวหน้างาน ซึ่งต้องบริหารจัดการ บังคับบัญชาพนักงานในหน่วยงานของตนเอง ย่อมต้องเข้าใจสิทธิและสวัสดิการพื้นฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น การทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนหรือไม่ และอย่างไรเป็นการเลิกจ้าง เลิกจ้างเป็นธรรม และเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ต่างกันอย่างไร เป็นต้น


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้และเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจสิทธิ และหน้าที่ของนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจสิทธิ หน้าที่ ของลูกจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

4. เพื่อลดข้อขัดแย้งที่เกิดจากการตีความกฎหมายระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

5. เพื่อช่วยให้การบริหารคน และการบังคับบัญชา ลูกจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อเนื้อหาอบรม

1. กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมีอะไรบ้าง

2. ความหมายของการจ้างงาน สัญญาจ้างต้องทำเป็นเอกสารหรือไม่

3. สัญญาจ้างแรงงาน และสัญญาจ้างทำของ ต่างกันอย่างไร

4. ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน มีผลบังคับใช้ เสมอไปหรือไม่

5. สวัสดิการแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน คืออะไร

6. ความหมายของคำว่าค่าจ้าง และสวัสดิการ ต่างกันอย่างไร

7. นายจ้าง มีสิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างของลูกจ้าง ได้หรือไม่

8. วันหยุด และ วันลา ต่างกันอย่างไร

9. จัดวันหยุดนักขัตฤกษ์อย่างไร ไม่ให้มีปัญหา

10. พนักงานระดับใด ไม่มีสิทธิได้ค่าทำงานล่วงเวลา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

11. ลูกจ้าง ต้องให้ความยินยอมก่อนทำงานล่วงเวลาทุกครั้งเสมอไป หรือไม่

12. องค์ประกอบของหนังสือเตือนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

13. ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา

14. ถาม-ตอบ


รูปแบบการสัมมนา - บรรยาย - นำเสนอกรณีศึกษา

วิทยากร

อาจารย์อภิชาติ ปริยานนท์

สำหรับองค์กร (ฝ่ายบุคคล, กฎหมาย)

ที่ปรึกษาบริหารงานบุคคล และด้านกฎหมาย แรงงาน

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083

หากท่านต้องการสมัคร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ, Thai Labor Law for Management, กฎหมายแรงงาน, กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน, Labor Law

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด