ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่

สิ่งใดทำให้มนุษย์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารที่สุดในโลก
ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง

จำนวนเข้าชม 89 ครั้ง

สิ่งใดทำให้มนุษย์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารที่สุดในโลก

Sponsored
Fast Start Online ออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้น (Google my Business)

มาแล้ว !! หลักสูตร Fast start online ออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้น"Google my busi...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร Sales for Non Sales

หลักการและเหตุผล        “นักขาย” ถือเป็นหัวใจหลักในการทำรายได้ให้กั...

ดูรายละเอียด

ปัญหาใหญ่ของสังคมมนุษย์ในปัจจุบันนี้
การที่มนุษย์ด้วยกันหวาดระแวง
ฆ่าฟันและทำร้ายกันเอง
ดังเช่น  ข่าวดังที่เกิดขึ้นทุกวันนี้
.
.
ต้นเหตุหนึ่ง นั่นคือ "มนุษย์บัญญัติ"
เพราะพื้นฐานที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม
มีความกลัวและหวาดระแวงกันเอง
จึงทำให้มนุษย์ต้องตั้งกฎ , นิยาม
ตัวบทกฎหมาย , ประเพณี
เงื่อนไขและกติกาต่างๆ
.
.
และหนึ่งในเงื่อนไขที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง
คือ "นิยามความสำเร็จของชีวิตมนุษย์"
เป็นความสำเร็จที่มนุษย์ด้วยกันสมมุติขึ้นมา
เงื่อนไขในการชี้วัดความสำเร็จ
คือ ได้มากที่สุด มีมากที่สุด รวยมากที่สุด
กำไรสูงสุด อำนาจสูงสุด เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต
ที่ต้องดิ้นรน แข่งขัน แย่งชิง
เพื่อให้ได้ชัยชนะในสิ่งเหล่านี้
.
.
แต่แท้จริงแล้ว มนุษย์ทั้งหลายบนโลกนี้รวมทั้งผู้เขียน
ต่างก็ถูกหลอก หรือเคยถูกหลอกมาแล้ว
อันเนื่องมาจาก "มนุษย์บัญญัติ" นี้
กลายเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจเห็นผิด(มิจฉาทิฐิ)
เดินมาจากความสว่างไปสู่อโมงค์แห่งความมืดมิด
มีเส้นทางชีวิตบนความทุกข์ หวาดกลัว หวาดระแวง
มีความอิจฉา แค้นเคือง และชิงชัง
.
.
หนทางแก้ไขของปัญหานี้คือ
กลับไปสู่ความเป็นจริงแท้ตามธรรมชาติ
กลับไปสู่ "สัจจะบัญญัติ"
กลับไปสู่สิ่งหนึ่ง  ที่ไม่มีใครบัญญัติ
กลับไปสู่ สิ่งทีมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ
.
.
นำชีวิตของตนให้มีเงื่อนไขน้อยที่สุด
เพื่อความสุขสงบเย็นมากที่สุด
นำเข้าตัวในสิ่งสมมุติให้น้อยลง
และนำออกจากตัวในสิ่งสมมุติให้มากขึ้น
แบ่งปันให้มากขึ้น  สละคืนให้มากขึ้น
เห็นอกเห็นใจต่อมนุษย์ด้วยกันให้มากขึ้น
เพราะแท้จริงแล้ว มนุษย์ที่เกิดมานั้น
คือ เพื่อนร่วมทาง  เพื่อนร่วมสุขและทุกข์
สุดท้ายก็ต้องเสื่อม แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งนั้น
.
.
เหตุไฉนเลยต้องทำให้มนุษย์ด้วยกัน
เป็นมนุษย์ผู้น่าสงสารที่สุด...ด้วยเล่า...นะเออ

ด้วยรัก และหวังดีไม่เสื่อมคลาย
#ต้นคิด  จิตพาดี
#TheArtcher


เคล็ดลับอื่นจาก ต้นคิด จิตพาดี

วิทยากรด้าน ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ดูวิทยากรทั้งหมด »