สิ่งใดทำให้มนุษย์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารที่สุดในโลก
ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง

จำนวนเข้าชม 2447 ครั้ง

สิ่งใดทำให้มนุษย์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารที่สุดในโลก

Sponsored
อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ ( SMART MANAGER SKILLS ) ผู้บริหารระดับสูง - Class Room

แนวทางการพัฒนา :      -    Shared Goals(Business Concept), Result-based Goals (Manageri...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for Purchasing)

         หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำ...

ดูรายละเอียด

ปัญหาใหญ่ของสังคมมนุษย์ในปัจจุบันนี้
การที่มนุษย์ด้วยกันหวาดระแวง
ฆ่าฟันและทำร้ายกันเอง
ดังเช่น  ข่าวดังที่เกิดขึ้นทุกวันนี้
.
.
ต้นเหตุหนึ่ง นั่นคือ "มนุษย์บัญญัติ"
เพราะพื้นฐานที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม
มีความกลัวและหวาดระแวงกันเอง
จึงทำให้มนุษย์ต้องตั้งกฎ , นิยาม
ตัวบทกฎหมาย , ประเพณี
เงื่อนไขและกติกาต่างๆ
.
.
และหนึ่งในเงื่อนไขที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง
คือ "นิยามความสำเร็จของชีวิตมนุษย์"
เป็นความสำเร็จที่มนุษย์ด้วยกันสมมุติขึ้นมา
เงื่อนไขในการชี้วัดความสำเร็จ
คือ ได้มากที่สุด มีมากที่สุด รวยมากที่สุด
กำไรสูงสุด อำนาจสูงสุด เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต
ที่ต้องดิ้นรน แข่งขัน แย่งชิง
เพื่อให้ได้ชัยชนะในสิ่งเหล่านี้
.
.
แต่แท้จริงแล้ว มนุษย์ทั้งหลายบนโลกนี้รวมทั้งผู้เขียน
ต่างก็ถูกหลอก หรือเคยถูกหลอกมาแล้ว
อันเนื่องมาจาก "มนุษย์บัญญัติ" นี้
กลายเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจเห็นผิด(มิจฉาทิฐิ)
เดินมาจากความสว่างไปสู่อโมงค์แห่งความมืดมิด
มีเส้นทางชีวิตบนความทุกข์ หวาดกลัว หวาดระแวง
มีความอิจฉา แค้นเคือง และชิงชัง
.
.
หนทางแก้ไขของปัญหานี้คือ
กลับไปสู่ความเป็นจริงแท้ตามธรรมชาติ
กลับไปสู่ "สัจจะบัญญัติ"
กลับไปสู่สิ่งหนึ่ง  ที่ไม่มีใครบัญญัติ
กลับไปสู่ สิ่งทีมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ
.
.
นำชีวิตของตนให้มีเงื่อนไขน้อยที่สุด
เพื่อความสุขสงบเย็นมากที่สุด
นำเข้าตัวในสิ่งสมมุติให้น้อยลง
และนำออกจากตัวในสิ่งสมมุติให้มากขึ้น
แบ่งปันให้มากขึ้น  สละคืนให้มากขึ้น
เห็นอกเห็นใจต่อมนุษย์ด้วยกันให้มากขึ้น
เพราะแท้จริงแล้ว มนุษย์ที่เกิดมานั้น
คือ เพื่อนร่วมทาง  เพื่อนร่วมสุขและทุกข์
สุดท้ายก็ต้องเสื่อม แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งนั้น
.
.
เหตุไฉนเลยต้องทำให้มนุษย์ด้วยกัน
เป็นมนุษย์ผู้น่าสงสารที่สุด...ด้วยเล่า...นะเออ

ด้วยรัก และหวังดีไม่เสื่อมคลาย
#ต้นคิด  จิตพาดี
#TheArtcher


วิทยากรด้าน ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ดูวิทยากรทั้งหมด »