อบรมหลักสูตร การแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตด้วย Karakuri Kaizen

รหัสหลักสูตร: 66003

จำนวนคนดู 602 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
อบรมหลักสูตร การแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตด้วย Karakuri Kaizen
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 4 จ่าย 3
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 31 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

          Karakuri Kaizen เป็นกิจกรรมไคเซ็นที่ดำเนินอยู่ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศญี่ปุ่น เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานด้วยไอเดียของพนักงานเอง Karakuri Kaizen เป็นกลไกเรียบง่าย

บริษัทขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นนิยมทำกิจกรรม Karakuri Kaizen ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ขยายกว้างออกไปเรื่อย ๆ ทุกปีๆ และขยายออกไปนอกประเทศญี่ปุ่นด้วย

          การที่จะให้ Karakuri Kaizen เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เราต้องเรียนรู้เครื่องจักรและมีความรู้ในการทำไคเซ็น รวมทั้งต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่บนพื้นฐานของทั้งสองสิ่งนี้ด้วย ซึ่งหากเราสามารถสร้างผลงาน Karakuri Kaizen ได้แล้ว จะทำให้เรารู้สึกถึงความสำเร็จ และมีความอยากที่จะทำต่อไป ดังนั้นจึง มีบริษัทหลายแห่งที่เห็นว่า Karakuri Kaizen นั้นเป็นการ “สร้างบุคลากร” ที่มีคุณภาพวิธีการหนึ่ง


จุดเด่นของ Karakuri Kaizen

   1. เป็นการสร้างเครื่องมือที่มีกลไกและโครงสร้างไม่ซับซ้อนและเรียบง่าย ไม่ใช้กลไกซับซ้อน เช่น ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า แต่ใช้กลไกเรียบง่าย เช่น คานงัด รอก

   2. เป็นเครื่องมือที่ไม่ค่อยเสียและง่ายต่อการซ่อมแซมด้วยตนเอง

   3. ใช้เงินน้อย เนื่องจากไม่ใช้กลไกไฟฟ้า จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายวัสดุได้ ซึ่งบางครั้งมีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ด้วยต้นทุนต่ำ

   4. ใช้พลังงานธรรมชาติ (หรือแรงคน) ใช้แรงโน้มถ่วง, แรงคนหรือแรงขับเคลื่อนที่ใช้อยู่ในส่วนอื่น

   5. ประหยัดพลังงาน, อีโค แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงด้วยมือและไอเดียของตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความปลอดภัย สร้างบุคลากร


วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานการผลิตและการบริการด้วย Karakuri Kaizen

   2. เพื่อให้พนักงานมีทักษะ และแนวความคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดของเสีย ลดความผิดพลาด เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและระยะเวลาในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเอา Karakuri Kaizen         มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

   3. เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าทดลอง กล้าและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเวลาโดยใช้ระยะเวลาและ             ต้นทุนที่ต่ำอย่างเหมาะสม

   4. เพื่อสร้างระบบการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้องค์กรได้อย่างยั่งยืน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อเนื้อหา


   1. แนวความคิดของ Karakuri Kaizen

   2. หลักการที่สำคัญและประโยชน์ของการทำ Karakuri Kaizen

   3. กลไกพื้นฐานในการสร้าง Karakuri Kaizen

   4. ขั้นตอนของการทำ Karakuri Kaizen

   5. การทำ Karakuri Kaizen ร่วมกับระบบอื่น ๆ เช่น Lean Manufacturing, Poka Yoke, PDCA,5ส. และอื่น ๆ

   6. ปัญหาของการทำ Kaizen ในองค์กร และแนวทางแก้ไข

   7. ตัวอย่างของการทำ Karakuri Kaizen ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน


รูปแบบการฝึกอบรม 

          - การบรรยาย, อภิปรายเชิงปฏิบัติการ, ให้คำปรึกษา, กรณีศึกษา


วิทยากร 

          - อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ตำแหน่ง - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

          - ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

          - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

          - อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต

          - ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์ โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ ดีโรจนวงศ์ (อาจารย์)

สำหรับองค์กร (โลจิสติกส์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, คลังสินค้า, งานจัดซื้อ)

การจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain Management), Warehouse Management, การจัดการด้านขนส่ง, การบริหารจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร อบรมหลักสูตร การแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตด้วย Karakuri Kaizen
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิต, Karakuri Kaizen, อบรม พัฒนากระบวนการผลิต, อบรม Kaizen, อบรม Karakuri Kaizen, อบรม การแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิต

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด