คลองไทย เราควรทำไหม !
การเงิน/การลงทุน

จำนวนเข้าชม 1645 ครั้ง

คลองไทย เราควรทำไหม !

Sponsored
หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and Control )

หลักการและเหตุผล     การวางแผนและควบคุมการผลิตผลิต (Product...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด

คลองไทย เราควรทำไหม !

ในฐานะที่สอนเรื่องธุรกิจระหว่างประเทศและเป็นคนไทยคนหนึ่ง ที่สนใจเรื่องของบ้านเมือง เลยอยากจะเขียนเรื่องนี้ เพราะช่วงนี้ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับคลองไทย มากแบบผิดปกติ !

ถ้าคุณใช้ Google ลองSearch คำว่า คลองไทยคุณก็จะรู้ว่ามีข่าวสารที่เกี่ยวกับคลองไทย มากมายซึ่งต่อเนื่องและยาวนานไปทั้งปี 2563 เลย

ผมขึ้นต้นด้วยว่า เราควร ทำไหม”! ไม่ได้ถามว่า ดีไหมดังนั้นต้องเข้าใจความหมายให้ถูกต้อง..ด้วยนะครับ

มาว่ากันกับประวัติศาสตร์ที่ยาวนานโคตรๆของโครงการนี้  มันคือความต้องการที่อยากจะตัดช่องทางให้เรือเดินสมุทรสามารถแล่นผ่านทะลุ ระหว่างอ่าวไทย (ส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก) กับทะเลอันดามัน (ส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดีย)  ได้ด้วยเหตุผลด้วยว่า มันสามารถจะเพิ่มช่องทางในการเดินเรือ ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียได้มากขึ้น

(ดูรูปภาพประกอบ :มหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ฝั่งขวาของประเทศไทย และอ่าวไทยก็ส่วนหนึ่งของมันส่วนมหาสมุทรอินเดียจะอยู่ทางฝั่งซ้ายของประเทศไทยและทะเลอันดามันก็เป็นส่วนหนึ่งของมัน)

ความคิดนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์(กรุงศรีอยุธยา) นั้นก็ 300 กว่าปีมาแล้วพวกฝรั่งที่มาทำการค้าขายกับไทย เคยสำรวจและคิดว่าน่าจะทำคลองที่สามารถเชื่อม 2 มหาสมุทรได้ และความคิดนี้ก็ยังมีอยู่จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ฝรั่งเศสก็ได้ขอทำการสำรวจ อย่างจริงจัง เพื่อจะขุดคลองที่ชื่อว่า คลองกระ เพราะมันอยู่ในอำเภอคอคอดกระ ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทย 

แน่นอนมันไม่ถูกสร้างขึ้นด้วยเหตุผลมากมายทางการเมืองในยุคนั้น

จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็มีการยกเรื่องนี้ขึ้นมาอีก แต่จุดที่จะเจาะช่องทางผ่านนั้น เปลี่ยนไป และใช้ชื่อใหม่ว่า คลองไทยดยคลองไทยนี้ จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา


เหตุผลที่เปลี่ยนจุด ที่จะเจาะช่องทางก็เพราะว่า ฝั่งซ้ายของอำเภอคอคอดกระ  มันคือ ดินแดนของพม่า ถ้าสร้างคลองกระแล้วก็ต้องไปทะลุออกทะเลในฝั่งที่เป็นพื้นที่ของพม่า  คงยุ่งตายชัก ! 

(ส่วนที่แคบที่สุดของไทยแต่ไม่ใช่พื้นแผ่นดินที่แคบที่สุดนะครับ)

กลับมาที่เหตุผลว่า มันสามารถ เพิ่มจะช่องทางในการเดินเรือ ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียได้ !

ที่ว่ามันสามารถเพิ่มช่องทางได้คงไม่พอที่จะสร้างมันขึ้นมา ต้องมีเหตุผลอื่นๆประกอบด้วย (ดูรูปแผนที่ประกอบ)

เหตุผลที่ 1. ช่องทางปัจจุบัน นับจากอดีตกาลเลย ถ้าเรือเดินสมุทรที่จะเดินทางจากม.อินเดียไปยัง ม.แปซิฟิก นั้นจะผ่านกันได้ ก็มีแค่ 3 ช่องเท่านั้น ที่เหมาะสมที่สุด ไม่อย่างนั้นก็ลงไปถึง ทวีป Australia กันเลย นั้นก็จะอ้อมกันไปไกลมาก

ทั้ง 3 ช่องนั้นก็คือ ช่องแคบ Malacca (อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์) / ช่องแคบ Sunda และ Lombok (จะผ่านเข้าไปยังเกาะต่างๆของอินโดนีเซีย)

จากช่องทางที่มีอยู่ในปัจจุบัน ถ้าเป็นเรือที่ขนส่งสินค้าจาก จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม หรือไทยเองก็ตาม ก็คงต้องเลือกไปในช่องทางเดินทางที่มีระยะทางสั้นที่สุดและประหยัดที่สุด นั้นก็ควรจะเป็น ช่องแคบ Malacca

แต่ถ้าจะเพิ่มช่องทางขึ้นมาใหม่ และสามารถช่วยร่นระยะทางได้ เมื่อพิจารณาจากแผนที่แล้ว การตัดทางที่จะให้มีระยะทางที่สั้นกว่าเดิม ก็คือ ภาคใต้ของประเทศไทยนั้นล่ะ !

ข้อสรุปของข้อที่ 1 ก็คือการตัดช่องเพิ่มในส่วนของภาคใต้ของประเทศไทยนั้น จะร่นระยะทางได้

เหตุผลที่ 2. ผู้ที่ได้รับ ผลประโยชน์จากการเจาะช่องทางนี้ (การสร้างคลองไทย) และผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือ

@ ประโยชน์ของชาวโลก 555 ว่าไปนั้นเลย ก็น่าจะใช่เพราะช่วยให้เรือเดินสมุทรที่ต้องการจะผ่าน 2   มหาสมุทรนี้ มีปริมาณต่อปีมากมาย สามารถจะได้ประโยชน์จากการ ร่นระยะเวลาได้

และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้

@ ประโยชน์ของไทย ก็แน่นอน เราจะได้ประโยชน์ค่าผ่านทาง ค่าบริการ อะไรอีกสารพัดที่เราต้องการ !


ข้อสรุปในข้อ 2 นี้ ก็น่ามีเหตุผลที่ควรจะ ศึกษาโครงการนี้ และอาจรวมถึงการสร้างมันด้วย !

ถ้าคิดแบบชั้นเดียวเชิงเดียวก็น่าจะเป็นแบบนั้น เพราะมันเห็น ประโยชน์ชัดแบบเต็มๆ !

แต่ถ้ามันดีจริง ! ..ทำไมผ่านมา 300 กว่าปี ก็ยังเป็นแค่แนวความคิด  ที่ไม่เคยได้ถูกนำไปสร้างจริงๆเลย !

ข้อสรุปในข้อ 2 นี้..ว่าไปแล้ว ตัวผมเองก็ไม่สามารถตอบได้ว่า เหตุผลของสร้างคลองไทย มันควรไหมกับประเทศไทย ! 

เพราะมันประเด็นที่ซับซ้อนมากกว่าที่เราเห็น  เราลองแตกประเด็นออกมาดูครับ

1.ผู้ที่อยากจะให้สร้างเป็นใครกันแน่  แล้วเขาจะได้อะไร ! (การเปรียบเทียบกับหลายๆที่ ที่เขาสร้างคลองเพื่อร่นระยะทาง ที่ทำกันไปแล้ว  สร้างเสร็จแล้วเป็นไงบ้าง  มีปัญหาอะไรบ้าง  แล้วเราจะป้องกันมันได้หรือเปล่า ! )

2.ในทางปฏิบัติ การร่น ระยะเวลาและ ระยะทาง”  คุ้มค่ากันจริงไหม !  (เปรียบเทียบกับหลายๆที่ทำกันบนโลกนี้ เขาร่นระยะทางในการอ้อมทวีปนะครับ)

3.ทางเทคนิค ในการขนส่ง เคลื่อนย้าย สิ่งของต่างๆในปัจจุบันนี้  เราสามารถทำโดยไม่ต้องตัดช่องทางบนแผ่นดินได้ไหม!  มันอาจดีกว่า เร็วกว่า ประหยัดกว่า ยกตัวอย่าง เช่น การทำทางรถไฟเชื่อม EEC (ระยอง) กับท่าเรือทวาย(ก็สามารถนำสินค้ามาขึ้นเรือได้ฝั่ง ม.อินเดีย) อันนี้ก็แก้ปัญหาให้กับประเทศเราได้

ทั้ง 3 ประเด็นนี้ เป็นเรื่องที่พูดตรงๆได้ และไม่ได้  และเชื่อว่า คนที่สนับสนุนโครงการนี้ ก็คงมีเหตุผลของเขา ! และ คลองไทย จะกลายเป็น เครื่องพิสูจน์  ว่าผลประโยชน์ของชาติ  กับ ความเชื่อมั่น ถือมั่น

ในความคิดของตนบ้างคนนั้น อะไรจะเหนือกว่ากัน !

หมายเหตุ : ประเด็นละเอียดอ่อนเรื่องความมั่นคง และภาพรวมของเรื่องเทคนิค ที่ผมไม่รู้แน่ชัด แต่ท่านที่สนใจก็หาอ่านเองได้ในโลกของข่าวสาร

คลองไทย คือจุดยุทธศาสตร์ที่ประเทศมหาอำนาจต้องการ..ใคร เพื่ออะไร ? ผลกระทบกับไทย ?

ทางปฏิบัติเรือจากแหลมฉบังไปสิงคโปร์ 3 วันเอง  ดังนั้นการแล่นเรือผ่านคลองไทย จะร่นระยะทางกับเวลาได้จริงๆ สักเท่าไหร่ !

แต่ที่แน่ๆดูเหมือนรัฐบาลจะไม่เล่นด้วย จากข่าวเมื่อเดือน พ.ย ปีทีแล้ว นี้   ปิดฉาก"ขุดคลองไทย" ดันแลนด์บริดจ์บูม ศก.ใต้

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/449733

จากข่าวนี้ เกิดอะไรขึ้น พม่าประกาศยกเลิกสัญญาสัมปทานบริษัทไทยในโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย https://mgronline.com/indochina/detail/9640000005217

By อนันต์ วชิราวุฒิชัย

ขอขอบคุณภาพจาก :  https://www.mmthailand.com


วิทยากรด้าน การเงิน/การลงทุน ดูวิทยากรทั้งหมด »