การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า

จำนวนคนดู 2779 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

    ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์กรได้ 

    ผู้เข้าอบรมสามารถทำแผนกลยุทธ์แบรนดิ้งและฟื้นฟูแบรนด์ได้ 

    ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการกลยุทธ์แบรนดิ้งได้อย่างประสบความสำเร็จในระยะยาว 


สำหรับ   1.ผู้บริหาร, นักการตลาดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด/สื่อสารองค์กร

            2. ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างแบรนด์ขององค์กร สินค้าหรือบริการให้แข็งแกร่ง 

            3. ผู้ที่ต้องการรีแบรนดิ้ง (Re-branding)


หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาหลักสูตร

          วิเคราะห์ธุรกิจและแบรนด์

          ความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนดิ้ง

          นิยามและวัตถุประสงค์สำหรับแบรนด์ของคุณ

          สถาปัตยกรรมของแบรนด์ /ตัวแบบบุคลิกของแบรนด์

          กลยุทธ์แบรนดิ้งด้วยการกำหนดประสบการณ์และเรื่องราว

          จับแบรนด์แต่งตัวและอัตลักษณ์ของแบรนด์

          ส่วนแบ่งในจิตใจของแบรนด์คุณ

          เมื่อต้องชุบชีวิตแบรนด์ (Rebrand) 

          เมื่อแบรนด์ก้าวเดินผิดไปจากความคาดหมาย 

          แบรนดิ้งข้ามยุคสมัย 

          หาสาวกให้แบรนด์ 

          แบรนด์ที่ไม่มีวันตาย 


Workshop : ร่างรายละเอียดเพื่อประกอบเป็นกลยุทธ์แบรนดิ้งเพื่อนำไปใช้กับองค์กรของท่าน


Sponsored
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล     ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานห...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม การวางแผนการขาย สำหรับพนักงานขาย

หลักการและเหตุผล          ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ ความสำเร็จของพนักงานขายต้อ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

อาจารย์กมลภัทร บุญค้ำ

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: branding, สร้างแบรนด์