เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 5125 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สำหรับ …บุคลากรทุกท่านในองค์กร  เพื่อการทำงานและการประสานงานที่ดี


วัตถุประสงค์

1. การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารทุกทิศทาง

2. สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง  และเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

3. ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคปัญหาการสื่อสารในองค์กรธุรกิจ และให้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม

4. เสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบุคลากรระดับเดียวกัน , กับหัวหน้าและลูกน้อง 


หัวข้ออบรมสัมมนา

 

สื่อสาร  สร้างสรรค์  เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

การสื่อสารในองค์กรธุรกิจ  “การสื่อสารมิใช่เพียง  การส่งสาร”

   * จุดมุ่งหมายและเทคนิคของการสื่อสาร 

การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลภายในทีม

ทิศทางและช่องทางการสื่อสารในองค์กรธุรกิจที่เหมาะสม

การส่งข่าวสาร

   * การนำเสนอและการพูดเพื่อขายความคิด

                     •  การสร้างความกล้าและเชื่อมั่นของผู้นำเสนอ

                     •  การเตรียมการ - สร้างเรื่องที่จะพูด / นำเสนอ 

    * การเขียน   “เขียนให้เข้าใจ  จะได้ไม่เข้าใจผิด”

                     •  การวางแผนเพื่อการสื่อสารด้วยการเขียน

    * 5 Factors เพื่อตรวจสอบการส่งข่าวสาร

การรับข่าวสาร

    * การฟัง      • แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการฟัง

                     • บัญญัติ 10 ประการเพื่อการฟังที่ดี

    * การอ่าน และ นำไปปฏิบัติ 

การสื่อสารที่ส่งเสริมการประสานงานที่ดี

   * การสร้างการยอมรับและแสวงหาความร่วมมือ

   * คำพูดที่สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ศิลปะการครองใจคน ...

   ...การสื่อสารกับบุคคลในสภาวะอารมณ์ /บุคลิกภาพ /นิสัยต่างๆ

ปัญหา - อุปสรรค ขัดขวางการสื่อสาร... ภาษาไม่พาสาร

วิธีปรับปรุงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

บัญญัติ 10 ประการของการสื่อสารที่ดี


Sponsored
หลักสูตรอบรม Problem Solving and Decision Making

หลักการและเหตุผล    บ่อยครั้งที่พบว่า การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจเป็นเรื่องที่สร้างความ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม SMART & SMILE SERVICE

หลักการและเหตุผล        ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม (อาจารย์เปรม)

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

งานที่รับผิดชอบปัจจุบัน วิทยากร / ที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม Motiva กลุ่มงานจิตวิทยา การสื่อสาร การขาย การตลาด และการบริหาร           ทีมที่ปรึกษาการจัดทำหลักสูตรด้านจิตวิทยา สถาบัน MTI-Motiva ที่ปรึกษางานฝึกอบรมด้านการบริการ และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ผู้ดูแลโครงการพัฒนาคุณภาพการสื่อสารองค์รวมขององค์กร [Total Communication Quality] จัดสร้างหลักสูตรพัฒนา ระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์ [Call Center] จัดสร้างหลักสูตรพัฒนา คุณภาพชีวิต คุณภาพการทำงาน จิตวิทยาในการทำง...

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: communication, สื่อสาร

ฟรีออนไลน์! ระบบIATF16949:2016และ Core tools เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง

เคยมีปัญหานี้ไหม? -ไม่มีเวลามาอบรม IATF16949:2016 และ Core tools เพราะใช้อบรมหลายวัน -อบรมแล้วไม่เข้าใจเนื้อหาและวิธีการประยุกต์ใช้ -เจ้าหน้าที่ไม่มีพื้นฐานงานวิศวกรรมแต่อยากทำระบบเพื่อขยายตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ แนะนำการอบรมดีๆ "ระบบIATF16949:2016+Core tools
ฟรี
ณัฐพงศ์(นัด)