หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)

รหัสหลักสูตร: 66074

จำนวนคนดู 2557 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
รอบที่

1

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566

เวลา 13:00 - 16:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 100 วัน


รอบที่

2

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566

เวลา 13:00 - 16:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 196 วัน


รอบที่

3

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566

เวลา 13:00 - 16:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 292 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

     การสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน หากสื่อสารแล้วผู้อื่นเข้าใจหรือผู้รับสารยอมรับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่มนุษย์มีความแตกต่างกันในทุกด้าน อาทิ การรับรู้ การเข้าใจ การตัดสินใจ ดังนั้นหากเราต้องการเรียนรู้ว่าคนแต่ละประเภทมีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร เราจำเป็นต้องมีทักษะ และใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสื่อสารอย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
     หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างวิธีการในการประสานงานให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาตามเป้าหมายของหน่วยงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการเรียนรู้ผ่านทฤษฎี D-I-S-C เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการนำมาประยุกต์กับการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรมของคนแต่ละประเภทตามหลัก D-I-S-C
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน
   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง และฝึกฝนหลักการพูด หลักการฟัง หลักการตั้งคำถาม และนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

     1. กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ
              - คำถามทรงพลังเพื่อดึงศักยภาพ
              - เทคนิคการสร้างหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
              - การสื่อสารโดยใช้หลัก SMCRF + 5W

              - จิตวิทยาการสื่อสาร
              - ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
              - การเสริมสร้างทักษะและบุคลิกภาพที่ดีในการสื่อสาร
              - ส่วนผสมในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
Workshop  ฝึกการใช้ส่วนผสมของการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

     2. ประสานงานเพื่อผลสำเร็จของงาน
              - หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา
              - เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย 6 STEP
              - การประสานงานโดยใช้หลัก 3 D
              - 5 เคล็ดลับเการประสานงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
              - ไขกุญแจการสร้างสุดยอด TEAMWORK
Workshop 7B กับการประสานงานเป็นเลิศ
     3. การวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น
              - การวิเคราะห์ตนเองโดยใช้ 4 WINDOW
              - เรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์  4 TYPE
              - สร้าง Commitment เพื่อการทำงาน
              - ถาม-ตอบ
Workshop  วิเคราะห์ตนเองด้วยเครื่องมือ D I S C

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
     - การบรรยาย  40%
     - กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
     - กรณีศึกษา 10%


วิทยากร
ดูประวัติ

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การบริการ)

วิทยากรและที่ปรึกษาพัฒนาคนและพัฒนาองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
    - ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
    - ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC, Smart Communication and Coordination with DISC, อบรม ออนไลน์, อบรม การสื่อสารและประสานงาน, อบรม การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง

หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค และกระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประ...

กระบวนการส่งออกนำเข้า และพิธีการศุลกากร ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกต้องศึกษาก่อนว่าของนั้นเป็นของต้องห้ามหรือของต้องจำกัดหรือไม่ รวมถึงการชำระค่าภาษีอากร ของบางชนิดอาจต้องเสียภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมพิเศษหรือชำระเงินกองทุนต่าง ๆ