registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร สุดยอดทักษะการนำเสนอระดับมืออาชีพ (Effective Presentation Skill)

จำนวนคนดู 1189 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร สุดยอดทักษะการนำเสนอระดับมืออาชีพ (Effective Presentation Skill)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ความปรารถนาดี

            ทักษะการนำเสนอที่ดี มีความสำคัญและเป็นหัวใจหลักที่กระทบต่อความสำเร็จของตัวพนักงาน ความสำเร็จขององค์กร ยอดขาย ภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งหลายคนมักจะละเลยทักษะนี้ เพราะคิดว่าตนเองพูดเป็น พูดเก่ง พูดได้คล่อง จึงคิดว่าตนเองนำเสนอเป็นแล้วไม่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา แต่ในโลกของการทำงานจริง เรื่องง่ายๆมักจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ เพราะการนำเสนอคือการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่มีองค์ประกอบมากไม่ใช่เพียงพูดเก่ง เช่น จังหวะการพูด น้ำเสียง การออกแบบและวางแผนการนำเสนอ การใช้ภาษาท่าทาง เหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อความสำเร็จ ในการนำเสนอ หรือการขาย การประชุม การนำเสนองาน ร่วมไปถึงการสื่อสารเรื่องต่างๆในองค์กร หากเราสามารถออกแบบการนำเสนอให้เข้าใจได้ง่าย สั้นกระชับ ได้ใจความ ก็จะช่วยให้เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จตามเป้าหมาที่ตั้งใจไว้

            หลักสูตรนี้จึงให้ความสำคัญกับพัฒนาทักษะการนำเสนอให้เกิดผลสำเร็จด้วยเทคนิคการนำเสนอขั้นสูง โดยวิทยากรจะนำการเรียนรู้ผ่านหลักการแบบง่ายๆแต่ใช้ได้จริง อันประกอบด้วย 2 ประเด็นหลักคือภาคทฤษฏีและฝึกปฏิบัติการนำเสนอ(Action Learning) และได้รับ feedback เพื่อให้สามารถนำไปปรับพัฒนาตนเองได้อย่างตรงจุดของแต่ละคน เปรียบเสมือนการได้รับยาตรงกับโรค และนำไปสู่การในเสนอในรูปแบบและสไตล์ของตัวท่านเองต่อไป

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในหลักสูตรนี้

1.ได้รู้จุดแข็งของตนเองและจุดที่สามารถพัฒนาได้อีก เพื่อให้เกิดการยกระดับทักษะการนำเสนอ (Skills, Attitude)

2.ได้พัฒนาทักษะและสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเอง แบบBefore & After (Skills, Knowledge)

3.ได้เครื่องมือและเทคนิคการนำเสนอที่ง่ายและใช้ได้จริงด้วยรูปแบบสไตล์ของท่านเอง (Skills, Knowledge, Attitude)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเรียนรู้วิธีและเข้าใจโมเดลการนำเสนออย่างได้ผลและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง

2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดแรงบันดาลใจต่อการนำเสนออย่างสร้างสรรค์

3.เพื่อสามารถใช้เทคนิคการนำเสนอเป็นเครื่องมือในการสื่อสารด้วยวัตถุประสงค์อื่นได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1: Start with Why?

- Why Effective Presentation Skill?

- การสร้างความเชื่อที่ทรงพลังสำหรับตนเอง

- ความสำคัญของการนำเสนอแบบมืออาชีพ

- Presenter VS Trainer

- 3D Presentation Skills Model

- VARK วิเคราะห์สไตล์ผู้ฟังก่อนการนำเสนอ

Module 2: How to be effective presenter skill?

- ขั้นตอนการเขียนโครงร่างการนำเสนอ

- The Magic Number / Magic Word 

- เทคนิค 4P นำเสนออย่างมั่นใจ...ให้ผู้บริหารอนุมัติ 

- 4 Formats for Presentation

- Body Language & Tone of Voice

- Open & Close Presentation Technique

- วิธีการลดความประหม่า ตื่นเต้น ต้องทำอย่างไร?

Module 3: Slide Presentation Design

- 4 Step Slide Presentation Design

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การนำเสนอ, นำเสนอ, presentation, effective, skill, เทคนิคการนำเสนอ
ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน (Management Skills for Supervisors)
4000บาท
เรียนรู้สองทักษะคือ วิธีบริหารงานและบริหารคนในทีม ซึ่งจะทำให้หัวหน้างานรู้บทบาทที่ถูกต้องของตนเอง การลาออกของทีมจะลดลง
Project Feasibility Study
4500บาท
ในการทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีการดำเนินงานโครงการซึ่งเป็นการสร้างฐานธุรกิจให้มีความแข็งแรงด้วยโครงการที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ โครงการที่ทำโดยปราศจากการวางแผนที่ดีจะไม่ประสบความสำเร็จ การทำโปรเจคอาจใช้จ่ายเงินลงทุนจำนวนมาก หากผลออกมาไม่ดีหลังการทำโปรเจคก็จะส่งผ
Super Secretary
3900บาท
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Effective Problem Solving and Decision Making)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
PR & CORP. COMM SPECIALIST  นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรชำนาญการพิเศษ
25000บาท
หลักสูตรนี้จะให้ทักษะสำคัญในงานที่รับผิดชอบและต้องทำได้ดี สำหรับ PR เช่น การเขียนข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ การจัดงาน การวางแผน และการรายงานผลอีกทั้งยังมีการแก้ปัญหาวิกฤตอีกด้วย
หลักสูตร จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
3900บาท
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
จิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร  ลดต้นทุน-ความสูญเปล่าในการทำงาน
3800บาท
“Cost of Quality” ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม ในสภาวะเศรษฐกิจและบรรยากาศการทำธุรกิจในปัจจุบัน ทุกองค์กรย่อมต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไร หากแต่ผลกำไรมิใช่เพียงผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวขององค์กร
หลักสูตรอบรม  Problem Solving and Decision Making
3,900บาท
บ่อยครั้งที่พบว่า การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจเป็นเรื่องที่สร้างความยากลำบากให้เราได้ไม่น้อย ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และ การทำธุรกิจ แต่การตัดสินใจในแต่ละครั้งมีความหมายต่อชีวิต และ ผลงานอย่างมาก การตัดสินใจจะต้องรวดเร็ว และ มีความถูกต้องสูง ในท