หลักสูตร สุดยอดทักษะการนำเสนอระดับมืออาชีพ (Effective Presentation Skill)

จำนวนคนดู 1407 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร สุดยอดทักษะการนำเสนอระดับมืออาชีพ (Effective Presentation Skill)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ความปรารถนาดี

            ทักษะการนำเสนอที่ดี มีความสำคัญและเป็นหัวใจหลักที่กระทบต่อความสำเร็จของตัวพนักงาน ความสำเร็จขององค์กร ยอดขาย ภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งหลายคนมักจะละเลยทักษะนี้ เพราะคิดว่าตนเองพูดเป็น พูดเก่ง พูดได้คล่อง จึงคิดว่าตนเองนำเสนอเป็นแล้วไม่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา แต่ในโลกของการทำงานจริง เรื่องง่ายๆมักจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ เพราะการนำเสนอคือการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่มีองค์ประกอบมากไม่ใช่เพียงพูดเก่ง เช่น จังหวะการพูด น้ำเสียง การออกแบบและวางแผนการนำเสนอ การใช้ภาษาท่าทาง เหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อความสำเร็จ ในการนำเสนอ หรือการขาย การประชุม การนำเสนองาน ร่วมไปถึงการสื่อสารเรื่องต่างๆในองค์กร หากเราสามารถออกแบบการนำเสนอให้เข้าใจได้ง่าย สั้นกระชับ ได้ใจความ ก็จะช่วยให้เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จตามเป้าหมาที่ตั้งใจไว้

            หลักสูตรนี้จึงให้ความสำคัญกับพัฒนาทักษะการนำเสนอให้เกิดผลสำเร็จด้วยเทคนิคการนำเสนอขั้นสูง โดยวิทยากรจะนำการเรียนรู้ผ่านหลักการแบบง่ายๆแต่ใช้ได้จริง อันประกอบด้วย 2 ประเด็นหลักคือภาคทฤษฏีและฝึกปฏิบัติการนำเสนอ(Action Learning) และได้รับ feedback เพื่อให้สามารถนำไปปรับพัฒนาตนเองได้อย่างตรงจุดของแต่ละคน เปรียบเสมือนการได้รับยาตรงกับโรค และนำไปสู่การในเสนอในรูปแบบและสไตล์ของตัวท่านเองต่อไป

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในหลักสูตรนี้

1.ได้รู้จุดแข็งของตนเองและจุดที่สามารถพัฒนาได้อีก เพื่อให้เกิดการยกระดับทักษะการนำเสนอ (Skills, Attitude)

2.ได้พัฒนาทักษะและสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเอง แบบBefore & After (Skills, Knowledge)

3.ได้เครื่องมือและเทคนิคการนำเสนอที่ง่ายและใช้ได้จริงด้วยรูปแบบสไตล์ของท่านเอง (Skills, Knowledge, Attitude)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเรียนรู้วิธีและเข้าใจโมเดลการนำเสนออย่างได้ผลและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง

2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดแรงบันดาลใจต่อการนำเสนออย่างสร้างสรรค์

3.เพื่อสามารถใช้เทคนิคการนำเสนอเป็นเครื่องมือในการสื่อสารด้วยวัตถุประสงค์อื่นได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1: Start with Why?

- Why Effective Presentation Skill?

- การสร้างความเชื่อที่ทรงพลังสำหรับตนเอง

- ความสำคัญของการนำเสนอแบบมืออาชีพ

- Presenter VS Trainer

- 3D Presentation Skills Model

- VARK วิเคราะห์สไตล์ผู้ฟังก่อนการนำเสนอ

Module 2: How to be effective presenter skill?

- ขั้นตอนการเขียนโครงร่างการนำเสนอ

- The Magic Number / Magic Word 

- เทคนิค 4P นำเสนออย่างมั่นใจ...ให้ผู้บริหารอนุมัติ 

- 4 Formats for Presentation

- Body Language & Tone of Voice

- Open & Close Presentation Technique

- วิธีการลดความประหม่า ตื่นเต้น ต้องทำอย่างไร?

Module 3: Slide Presentation Design

- 4 Step Slide Presentation Design

Sponsored
อบรมฟรี!! หลักสูตร SME Growforward 2020

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้-23 มิถุนายน 2563หลังจบโควิด ธุรกิจต้องเปลี่ยนเ...

ดูรายละเอียด
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้านวัตกรรมทางการเกษตรไทยสู่สากล (IDEA LAB : THAI AGRICULTURAL INNOVATION)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สินค้านวัตกรรมทาง...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การนำเสนอ, นำเสนอ, presentation, effective, skill, เทคนิคการนำเสนอ