12 หัวข้อต้องรู้..ที่มากกว่า การนำเข้าและส่งออก (12 topics for International Trade)

จำนวนคนดู 6191 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์


12 หัวข้อต้องรู้..ที่มากกว่า การนำเข้าและส่งออก (12 Topics for International Trade)

เพื่อให้คุณสามารถทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade)ได้อย่างมืออาชีพ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่ใช่แค่การนำเข้าและส่งออก แต่หมายถึง กระบวนการทั้งหมด เพื่อการติดต่อ ซื้อขาย จ่ายชำระเงิน และทำข้อตกลงกับบริษัทหรือบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

แน่นอน ถ้าคุณจะเริ่มต้น ทำธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่่ว่าในฐานะเจ้าของกิจการ หรือเจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก็ตาม จากประสบการณ์ของผม ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยการปรึกษากับบริษัท Shipping

แน่นอนบริษัท Shipping เขามีหน้าที่ดำเนินการพิธีทางศุลกากรเท่านั้น เรื่องข้อตกลงในการซื้อขาย ไม่ได้เป็นหน้าที่ของเขา และเขาก็อาจไม่รู้ด้วย !!

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อคุณพลาดในเรื่องเหล่านี้ !

1 ปัญหาการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ข้อกำหนดสากล Incoterms ที่เป็นตัวย่อ ถ้านำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง การปฏิบัติงานนั้นจะเกิดความผิดพลาดขึ้น (ปัจจุบัน Incoterms เป็น Version 2020 แล้ว)

2.กระบวนการ Import & Export เป็นแค่ 30% ของกระบวนการทั้งหมดของ International Trade ดังนั้น shipping คงช่วยคุณทั้งหมดไม่ได้

3.ลูกค้าหรือคู่ค้า ที่ติดต่อธุรกิจกับเรา ถ้าเป็นรายใหม่ แล้วใครจะแนะนำเขาได้ ในเมื่อเราเองก็ยังไม่เข้าใจดีพอ

ถึงแม้จะมีการสอนวิชากลุ่มนี้ในสถาบันการศึกษาแล้ว แต่ก็ใช่ว่าผู้บริหารจะได้มีโอกาสได้เรียนมัน และในระดับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็จบมาสายงานอื่นๆ

ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์นี้ เราจึงออกแบบห้องเรียนพิเศษนี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้ ที่ท่านสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย เราให้พื้นฐานที่ครบถ้วน และยังมี Case Study และข้อควรระวังจากประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี ของอาจารย์ผู้สอนที่อยู่ในธุรกิจจริง และประสบการณ์จริงจากการทำงานในบริษัทฯข้ามชาติ

ห้องเรียนนี้มีชื่อว่า "12 หัวข้อต้องรู้..ที่มากกว่า การนำเข้าและส่งออก (12 Topics for International Trade)


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

 

ถ้าท่านจะเป็น ผู้ขาย (Seller / Exporter) ท่านจะได้รู้ว่า

จะเสนอราคาอย่างไร ? 

จะรับเงินตราต่างประเทศอย่างไร ?

วิธีการป้องกันความเสียหาย และข้อผิดพลาด ?

มีความเกี่ยวข้องกับบัญชีอย่างไร ?

จะส่งมอบกันอย่างไร ?

จะต้องขออนุญาตใครบ้าง?

จะขนส่งแบบไหน ?

จะวางแผนการผลิตอย่างไร ?

จะรับประกันอย่างไร ?

การใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี (FTA / AFTA) ?


ถ้าท่านจะเป็น ผู้ซื้อ (Purchaser / Importer) ท่านจะได้รู้ว่า


ห้องเรียนนี้จะให้คุณได้เรียนถึง 12 Topics ที่สำคัญมากๆ ดังนี้


1.Why Export / Why Import : คุณต้องคิดมันในเชิงกลยุทธ์ (Profit /Marketing /Safety factor)

2.Tax Privilege : FTA / AFTA / other : สิทธิทางภาษีที่คุณเอามาใช้เพื่อการแข่งขันได้ เงื่อนไข และวิธีการ

3. Currency (สกุลเงิน) :

ที่คุณต้องรู้และการบริหารมัน (Multi Currency / Exchange Rate)

4. Payment Terms :

วิธีการชำระและจ่ายเงิน ในรูปแบบต่างๆ ที่คุณต้องรู้และเข้าใจ

5. Trade Terms / Incoterms :

รูปแบบการส่งมอบ (Delivery & Place) / วิธีการขนส่ง (Mode of Shipment : Sea & Air & Other) / ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงภัย (Insurance)

6. Ordering Process & Document :

วิธีการสั่งซื้อ และเสนอขาย พร้อมเอกสาร เช่น RFQ / Quotation / Proforma Invoice / Purchase Order

7. Shipping Document & Other Document : 

เอกสารเพื่อการส่งออกเป็นอย่างไร ? เพื่ออะไร ? เช่น Invoice / Packing List / Bill of Lading /Air Way Bill / County of Origin / Other Document

8. Letter of Credit (L/C) Processing : L/C วิธีการ / เงื่อนไข /ข้อควรระวัง

9. Concerned Party : หน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

10. Case Study : กรณีศึกษา การใช้สิทธิด้านภาษีเพื่อการแข่งขันทางการค้า "BMTA Project"

11. Management by Organization & Trick :  

การบริหารจัดการ โดยใช้ทีมงานเพื่อการจัดการ และควบคุมกระบวนการ รวมถึงข้อแนะนำพิเศษต่างๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาด

12.Go International Business : การไปทำธุรกิจระหว่างประเทศทั้ง Import & Export


วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)

สำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, งานจัดซื้อ)

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Export, ส่งออก, ขาย, นำเข้า, จัดซื้อ, Import

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด