หลักสูตร การบริหารจัดการสารก่อภูมิแพ้ อย่างมีประสิทธิภาพ (Food Allergen Management)

รหัสหลักสูตร: 66695

จำนวนคนดู 2011 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การบริหารจัดการสารก่อภูมิแพ้ อย่างมีประสิทธิภาพ (Food Allergen Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     จากภาวะการเจ็บป่วยในผู้ใหญ่ และเด็กในปัจจุบันที่เป็นมีอาการภูมิแพ้จากอาหารบางชนิด และในแต่ละปี มีผู้ป่วยรวมถึงผู้เสียชีวิตเนื่องจากอาการภูมิแพ้จากการบริโภคอาหาร และในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาการ แพ้อาหารได้ โดยผู้บริโภคที่เป็นโรคภูมิแพ้อาหารจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ตนเองมีภูมิแพ้ชนิดนั้น ๆ โดยที่ ต้นเหตของการก่อภูมิแพ้อาหาร เช่น นม ไข่ สัตว์น้ำ    ถั่วลิสง แป้งข้าวสาลี และถั่วเหลือง สามารถดำเนินควบคุมและตรวจสอบได้ ซึ่งการกำหนดแนวทางการควบคุมและการป้องกันที่เหมาะสมของผู้ประกอบการในการคุ้มครองและดูแลการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้  เป็นหน้าที่สำคัญของทุกส่วนงานที่รับผิดชอบต่อการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย มีความเหมาะสม ต่อการบริโภค
วัตถุประสงค์
  วิธีอบรมในหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจและได้ทดลองปฏิบัติจริงโดยหลักสูตรได้รับการ ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
   1.  เข้าใจถึงความหมายของระบบการควบคุมสารก่อภูมิแพ้
   2.  แนะนำหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมสารก่อภูมิแพ้
   3.  แนวทางการป้องกันการปนเปื้อนจากสารก่อภูมิแพ้
   4.  แนวทางการดำเนินการแก้ไขกรณีพบประเด็นการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 หลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจข้อกำหนดมาตรฐาน  ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่เกี่ยวข้องกับ :
   1.  การวางแผนในการควบคุม จัดการ อันตรายจาก สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร( Allergens foods) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
   2.  จัดการกับความเสี่ยงในการพบการปนเปื้อน ตกค้าง ของสารก่อภูมิแพ้( Allergens foods) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อในการอบรมสัมมนา
   1.  กลไกการเกิดภูมิแพ้อาหารในร่างกาย
   2.  ข้อมูลและกรณีศึกษาการแพ้อาหารของไทย
   3.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้ (Food Allergen)
   4.  กฎหมายอาหารของแต่ละประเทศในประเด็น Food Allergen
   5.  กฎหมายฉลากสำหรับสินค้าที่มี Allergen เป็นส่วนประกอบ
   6.  ความสำคัญของ Food Allergen กับการประยุกต์ใช้ระบบ GHPs /HACCP /ISO22000 /FSSC22000 BRC GS
   7.  มาตรการควบคุม ประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามสำหรับ Food Allergen ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (พร้อมยกตัวอย่าง)
   8.  Validation มาตรการการควบคุม Food Allergen
   9.  การตรวจสอบอาหารก่อภูมิแพ้ตกค้าง
   10.  Clean Validation ร่วมกับ swab เพื่อตรวจสอบความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ หรือพื้นผิวที่วางอาหารหลักการและวัตถุประสงค์การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมสารก่อภูมิแพ้
รูปแบบการอบรม   
          -    การบรรยาย            
          -    การปฏิบัติ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   -    ระดับผู้จัดการ, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้าแผนก
   -    เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ (QA/QC)
   -    Food Safety Team /HACCP Team
   -    เจ้าหน้าที่
   -    ผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารจัดการสารก่อภูมิแพ้ อย่างมีประสิทธิภาพ (Food Allergen Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารจัดการสารก่อภูมิแพ้ ( Allergens Foods ), บริหารจัดการสารก่อภูมิแพ้ ( Allergens Foods ), Allergens Foods, อบรม การจัดการสารก่อภูมิแพ้, อบรม Allergens Foods, อบรม 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!