เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

จำนวนคนดู 899 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 27 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 29 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องขอบเขต ขั้นตอนการบริหารงานจัดซื้อ รูปแบบการจัดซื้อที่มีผลต่อสัมพันธภาพกับผู้ขาย เจาะลึกการจัดแบ่งกลุ่มสินค้าต่างๆให้เห็นภาพชัดเจนในการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ในการบริหารงานจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 


วัตถุประสงค์

•เรียนรู้เข้าใจถึงขอบเขตขั้นตอนในการบริหารงานจัดซื้อ

•เข้าใจเป้าหมายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการ

•เรียนรู้วิธีการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า และการบริหารจัดการอย่างละเอียด

•เรียนรู้การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรม / สัมมนา


1. Scope ของการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน

2. บทบาทและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ

3. รู้เขา รู้เรา โดยการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อและการวิเคราะห์ผู้ขาย

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายกับรูปแบบการจัดซื้อ

5. การตั้งเป้าหมายในการจัดซื้อจัดหาให้ตรงกับความต้องการ

6. เจาะลึกยุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดหาสินค้าแต่ละกลุ่ม

7. การวิเคราะห์และการจัดกลุ่มสินค้า

• การจัดกลุ่มสินค้าตามมูลค่า โดย Pareto Rule (80/20) , ABC Analysis

• การจัดกลุ่มสินค้าและกลยุทธ์การบริหารสินค้าแต่ละกลุ่ม โดย Supply Positioning Model

• ปัจจัยพิจารณาการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า

• Workshop การจัดแบ่งกลุ่มสินค้าตามวิธีการต่างๆ

8. เข้าใจมุมมองของซัพพลายเออร์

9. การวางแผนยุทธวิธีในการเจรจาต่อรองจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ

- การวิเคราะห์ราคาและต้นทุนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเจรจา (Price-Cost Analysis)

10. การสร้างทางเลือกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

11. เทคนิคการทำสัญญา ที่รัดกุมและไม่เสียเปรียบ

12. เคล็ดลับการสร้างกำไรให้กับองค์กร

12.Workshop แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกการเจรจาต่อรองวิทยากร

อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

วิทยากร, Trainer, กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัดประวัติการทำงาน - ปัจจุบันประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จากัด เป็นคณะทางานจัดทาระบบEDI (Electronic Data Interchange) ในระบบงานจัดซื้อชุดก่อตั้งแรกเริ่มของประเทศไทย เป็นบรรณาธิการวารสารรายเดือนสองภาษาไทย-อังกฤษวิทยายุทธจัดซื้อและบริหารพัสดุ(Purchasing, Logistics & Supply Chain Digest) โดยได้รับการสนับสนุนด้านเนื้อหาจากสมาคมบริหารงานจัดซื้อแห่งชาติ (NAPM - National Association of Purchasin...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ราคา 3,900.00 บาทบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท+VAT 7%


ราคาดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :086-6183752
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด