เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

จำนวนคนดู 1086 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งมีรูป แบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง ย่อมทำให้ธุรกิจเสียหายหรือขาดประโยชน์ที่ควรจะได้ หลักสูตรนี้จะทำให้เข้าใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พึงจะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

•เรียนรู้เข้าใจถึงขอบเขตขั้นตอนในการบริหารงานจัดซื้อ

•เข้าใจเป้าหมายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการ

•เรียนรู้วิธีการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า และการบริหารจัดการอย่างละเอียด

•เรียนรู้การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรม / สัมมนา


หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

• แนวคิดที่ถูกต้องของกระบวนการเจรจาต่อรอง

• เจรจาอย่างไรให้จบอย่างชนะทั้งคู่

• การหลีกเลี่ยงมุมอับหรือเข้าตาจน (Deadlock)

• รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ก็ไม่เพลี่ยงพล้ำสักครั้ง

• ซัพพลายเออร์เขาคิดอย่างไรกับฝ่ายจัดซื้อ

• การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการเจรจาต่อรอง

• ศิลปะการตั้งคำถามและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

• ข้อควรทำและข้อห้ามในแต่ละขั้นตอนของการเจรจา

• เรียนรู้นักเจรจาต่อรองประเภทต่างๆ

• การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์

• การแบ่งหน้าที่เมื่อเจรจาเป็นทีม

• เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ

• การทำ SWOT Analysis เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อรอง

• ถาม-ตอบปัญหา
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด