หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis )

รหัสหลักสูตร: 66067

จำนวนคนดู 3149 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis )
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

*** ยืนยันจัดอบรม 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. รูปแบบ Zoom ***           การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆขององค์กรกลายเป็นงานในลักษณะเดิมที่ปฏิบัติกันในสายงานปกติขององค์กรมาเป็นงานในลักษณะโครงการมากขึ้นเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้าทำให้งานต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นงานประจำและงานที่ต้องทำซ้ำลดน้อยลง  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ การบริหารโครงการ มาเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการวิเคราะห์โครงการว่าโครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่า และมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการนั้นๆให้ดีเสียก่อน เพราะโครงการใหญ่ๆ ซึ่งใช้เวลานาน หรือต้องการเงินลงทุนสูง  มักจะต้องขออนุมัติดำเนินการหรือขออนุมัติงบประมาณจากผู้มีอำนาจเสียก่อน ซึ่งผู้มีอำนาจจะพิจารณาจากรายงานการขออนุมัติถึงความเป็นไปได้ของโครงการเป็นสำคัญ ดังนั้นนอกจากจะต้องทำการวิเคราะห์ให้ดีแล้ว ยังจะต้องทำรายงานการขออนุมัติให้ดี และนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการให้ดีด้วย โครงการต่างๆจึงจะสามารถผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจได้นั่นเอง


สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

    1. ได้เข้าใจถึงความจำเป็น และเห็นถึงความสำคัญของการทำ  Project Feasibility Analysis
    2. ได้เข้าใจขั้นตอน และวิธีการในการทำ  Project Feasibility Analysis
    3. ได้เข้าใจถึงวิธีการเขียนรายงานการขออนุมัติ และการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. หลักการ ความสำคัญและการเลือกโครงการ

   2. ที่มาของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

   3. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

             - ความเหมาะสม และความเป็นไปได้

             - ความคุ้มค่า

   4. การวัดความคุ้มค่าของโครงการ
             - ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินได้ (เชิงปริมาณ)

             - ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ (เชิงประสิทธิภาพ)

   5. การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ
             - ด้านคุณภาพ
             - ด้านการลงทุน
             - ด้านกลยุทธ์และเทคนิค
             - ด้านทรัพยากรและการปฏิบัติการ

             - ด้านเวลา

   6. การเขียนรายงานการขออนุมัติโครงการ

   7. เทคนิคการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ
       
วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม
            - Virtual Class Online Training by Conference Meeting Application
            - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน
            - สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

วิทยากร
ดูประวัติ

สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

สำหรับองค์กร (การขาย, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล)

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - ผู้ที่มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ, Project Feasibility Analysis, อบรม บริหารโครงการ, อบรม Project Feasibility Analysis, อบรมการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด