สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร First Aid , CPR การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โทร 089 7737091 - Hrdzenter

จำนวนคนดู 405 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร First Aid , CPR การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โทร 089 7737091 - Hrdzenter
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักการและเหตุผล

     การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถคาดคิดได้ เพราะอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเสมอและแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็มักจะมากับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายหรือการเจ็บป่วยทั่วไป

     ดังนั้น หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)” จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลภายในองค์กรอีกด้วย


วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการปฐมพยาบาลสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล 
  • เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร

หัวข้ออบรมสัมมนา


หลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid - Basic Life Support)

อบรมวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.

ณ Arize Hotel สุขุมวิท 26 ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์ **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

Promotion!! สมัครเข้าอบรมครบ 4ท่าน / ท่านที่ 4 เข้าอบรมฟรีทันที

วิทยากร อาจารย์นิรันดร์ แย้มไผ่ 

(บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง พร้อมผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ)หัวข้อการสัมมนา

1.  หลักการปฐมพยาบาล/คุณสมบัติของผู้ปฐมพยาบาล

2.  การประเมินผู้บาดเจ็บระยะเร่งด่วนและทั่วไป

3.  การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อค หมดสติเป็นลม

4.  บาดแผล ชนิดของบาดแผลและการปฐมพยาบาลบาดแผล

5.  การตกเลือดและการห้ามเลือด

       •ฝึกปฏิบัติการห้ามเลือดโดยการใช้ผ้ายืดและผ้าสามเหลี่ยม

       •การห้ามเลือดกรณีกระดูกหักแบบเปิดหรือมีวัสดุปักคา

6.  การบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูกและการปฐมพยาบาล

       •ฝึกปฏิบัติการใช้ผ้ายืดสำหรับบาดแผลปิด

7.  ฝึกปฏิบัติการดามกระดูก

8.  การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากไฟฟ้า ไฟไหม้น้ำร้อนลวก

9.  การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากสารพิษ-สิ่งแปลกปลอม

10.การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ท่าและวิธีการของการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม

       •ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยboard

ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (CPR)

1.  การประเมินผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น

2.  ข้อบ่งชี้ในการกู้ชีวิต

3.  การสาธิตการกู้ชีวิตในผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กเล็ก

4.  ฝึกปฏิบัติการกู้ชีวิต

5.  สาธิตการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของแพทย์

6.  สรุป คำถามและคำตอบ

รูปแบบการอบรม: บรรยาย, พร้อมยกตัวอย่างประกอบ, ถาม-ตอบ ,ฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอน

                             เน้นฝึกปฏิบัติจริงเพื่อนำไปใช้ได้จริง


สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

คุณพลอย  089 773 7091 

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com 

www.facebook.com/hrdzenterSponsored
วิทยากร
วิทยากร อาจารย์นิรันดร์ แย้มไผ่

(บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง พร้อมผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ)

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม,สัมมนา,ปฐมพยาบาลเบื้องต้น,hrdzenter, อบรม,สัมมนา,การปฐมพยาบาล,first aid,cpr, อรม,สัมมนา,การกู้ชีวิตเบื้องต้น,hrdzenter, อบรมปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น,hrdzenter, อบรมหลักสูตรFirst aid & CPR,hrdzenter, first aid,cpr,hrdzenter,อบรม,สัมมนา