Coaching Skills for Manager

จำนวนคนดู 532 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

          การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด เกิดอุบัติเหตุ มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุหนึ่งที่สำคัญ คือการไม่ได้รับการสอนงานและการแนะนำงานอย่างถูกต้องจากหัวหน้างาน หัวหน้างานที่ไม่รู้จักวิธีการสอนงาน ที่ดี ขาดหลักการสื่อสารที่เหมาะสมกับพนักงานในระหว่างการสอนงาน อาจทำให้เกิดความตึงเครียด เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องและไม่สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้นการสอนงานที่ดีจะต้องถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน ส่งผลให้ลูกน้องสามารถทำงานได้โดยเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความรู้และทักษะในการสอนงาน(Coaching) เป็นสิ่งจำเป็นที่หัวหน้างานต้องมี รวมไปถึงการวางแผนการสอนให้กับลูกน้อง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างคนได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.เพื่อให้ผู้จัดการได้เรียนรู้ทักษะในการสอนงานที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางสู่การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี

2.เพื่อให้ผู้จัดการสามารถสอนงาน (Coaching) อย่าง

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการเรียนรู้

1.การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Paradigm Shift) ในการเป็น Coach และให้คำชี้แนะ

•การเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset)

•กรณีศึกษา :การโค้ช(การสอนแนะ) แบบ Proactive และแบบ Reactive

2.การวิเคราะห์ลูกน้องในแต่ละ Style เพื่อการสอนงาน (Coaching)

•มารู้จักสไตล์ (Style) ของลูกน้องกันดีกว่า

•บทบาทหน้าที่ของการเป็น Coach และให้คำชี้แนะที่ดี

•คุณสมบัติการเป็น Coach และให้คำชี้แนะที่ดี

3.How to Coach

•Coaching for Success

•Coaching for Improvement

•Coaching for Managing Performance Problems

4.Coaching Skill

•อ่านลูกทีมให้ขาด

•ตั้งหลักที่งาน

•จัดแนวทาง “การโค้ช” พนักงานในแต่ละ Style

•กรณีศึกษาในการ Coach และให้คำชี้แนะที่ดี

5.ปัจจัยสำคัญของการเป็น “ผู้สอนงาน” ที่ประสพความสำเร็จ

•สร้างความไว้วางใจ

•ตอกย้ำสิ่งที่ดี

•เมื่อเกิดการผิดพลาด จงเบี่ยงเบนพลัง

•วิธีการชมเชยและการตอบสนอง


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Coaching Skills for Manager, การสอนงานลูกน้อง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด