หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication for Service)

รหัสหลักสูตร: 66944

จำนวนคนดู 1030 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication for Service)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

ความสำคัญของการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกต่างในการรับรู้รวมถึงบริการตลอดจนถึงพฤติกรรมการให้บริการขององค์กรมีความสำคัญต่อพฤติกรรมและมาตรฐานการให้บริการของพนักงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่องานบริการโดยหลักสูตรการสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหลักสูตรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญการสื่อสารเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการสื่อสารเพื่อการบริการแก่ลูกค้า

    2. เพื่อให้มีการตระหนักถึงความสำคัญการสื่อสารเพื่อการบริการแก่ลูกค้า

    3. เพื่อให้สามารถนำความรู้การสื่อสารเพื่อการบริการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา
Session 1 : 

 - ความสำคัญของการสื่อสารเพื่อการบริการ

 - เป้าหมายของการสื่อสารเพื่อการบริการ

    •เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ

    •เพื่อเพิ่มผลกำไรในเชิงธุรกิจ

    •เพื่อโน้มน้าวจูงใจ

    •เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ

Session 2 :องค์ประกอบสื่อสาร

    •ช่องทางการติดต่อ

    •ปัจจัยที่ทำให้การสื่อสารเพื่อการบริการเป็นเลิศ

    •อุปสรรคของการสื่อสารในการบริการ

Session 3 :เทคนิคการสื่อสาร

    •การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

    •การสื่อสารแบบเผชิญหน้า (Face to face communication)

    •การสื่อสารแบบไม่เผชิญหน้า (Interposed communication)

Workshop & Practice


ลักษณะการเรียนรู้

1.เน้นการเรียนรู้แบบถ่ายโอนความรู้ (Transfer of Learning)

2.เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)

3.เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.

4.Work shop / Case Study


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นำความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ในการสื่อสารเพื่อการบริการแก่ลูกค้า

2.ตระหนักถึงความสำคัญการสื่อสารเพื่อการบริการแก่ลูกค้า

3.สามารถนำความรู้การสื่อสารเพื่อการบริการไปใช้ในการปฏิบัติงานในองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

• เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

• ระดับบุคคลหรือระดับองค์การจำนวนผู้เข้าอบรม : 20-30 คน/รุ่น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication for Service)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: (Face to face communication, Interposed communication, เพื่อโน้มน้าวจูงใจ, ปัจจัยที่ทำให้การสื่อสารเพื่อการบริการเป็นเลิศ, เพิ่มผลกำไรในเชิงธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti