สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้ นำไปใช้ให้เต็มศักยภาพ เพื่ออนคตที่เป็นเลิศ "ผ่านการสแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือ ตามหลักวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ"

จำนวนคนดู 299 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้  นำไปใช้ให้เต็มศักยภาพ เพื่ออนคตที่เป็นเลิศ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
9ประโยชน์ที่่จะได้รับจากรายงานวิเคราะห์คือ

1. พหุปัญญา 10 ด้านที่มีความสัมพันธ์ของสมองกับลายนิ้วมือ

2.ศักยภาพการทำงานและความสมดุลของสมองซีกซ้ายกับซีกขวา

3.ศักยภาพการทำงานของสมองที่เด่นและด้อยทั้ง 10 ด้าน(พหุปัญญา 10 ด้าน)

4.ความฉลาด 4 ประเภท IQ,EQ,AQ,CQ

5.พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดและข้อด้อยที่ต้องปรับปรุง

6.บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ศักยภาพการเรียนรู้ รูปแบบการปฏิบัติงาน

7.ลักษณะเด่นและด้อยในการเรียนรู้ จาก 3 แบบ *(VAK Learning Style)

8.ทางเลือก 10 สายการเรียนหรืออาชีพตามพหุปัญญาด้านที่เด่นและรองลงไป

9.ทางเลือก 20 อาชีพที่สอดคล้องและเป็นตนเอง เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

----

หัวข้ออบรมสัมมนา
ค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้ นำไปใช้ให้เต็มศักยภาพ เพื่ออนคตที่เป็นเลิศ

"ผ่านการสแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือ ตามหลักวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ"

วิทยากร
วิทยากร อ.ธนพงศ์ หลักนครพล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยภาพลายนิ้วมือ

ศูนย์ฝีกอบรมและพัฒนาศักยภาพ เบรนเท็น www.brainten10.com

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนาฟรี, อบรมฟรี, สัมมนาอออนไลน์
การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้
บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจและส่งเสริมความสัมพันธ์
3500บาท
ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู่ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จที่สูงขึ้น บุคลิกภาพที่ดี คือภาพลักษณ์ของตัวคุณที่จะฉายออกไป และมีผลต่อการเสริม
เทคนิคการคิดบวกพิชิตปัญหา 26 กันยายน 2017
3000บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และควา
ฟังให้ได้ยิน Listen with your Heart
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบการคิด ภาษา และพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ และช่วยทำให้การสื่อสาร ระหว่างกัน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น