สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้ นำไปใช้ให้เต็มศักยภาพ เพื่ออนคตที่เป็นเลิศ "ผ่านการสแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือ ตามหลักวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ"

จำนวนคนดู 343 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้  นำไปใช้ให้เต็มศักยภาพ เพื่ออนคตที่เป็นเลิศ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
9ประโยชน์ที่่จะได้รับจากรายงานวิเคราะห์คือ

1. พหุปัญญา 10 ด้านที่มีความสัมพันธ์ของสมองกับลายนิ้วมือ

2.ศักยภาพการทำงานและความสมดุลของสมองซีกซ้ายกับซีกขวา

3.ศักยภาพการทำงานของสมองที่เด่นและด้อยทั้ง 10 ด้าน(พหุปัญญา 10 ด้าน)

4.ความฉลาด 4 ประเภท IQ,EQ,AQ,CQ

5.พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดและข้อด้อยที่ต้องปรับปรุง

6.บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ศักยภาพการเรียนรู้ รูปแบบการปฏิบัติงาน

7.ลักษณะเด่นและด้อยในการเรียนรู้ จาก 3 แบบ *(VAK Learning Style)

8.ทางเลือก 10 สายการเรียนหรืออาชีพตามพหุปัญญาด้านที่เด่นและรองลงไป

9.ทางเลือก 20 อาชีพที่สอดคล้องและเป็นตนเอง เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

----

หัวข้ออบรมสัมมนา
ค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้ นำไปใช้ให้เต็มศักยภาพ เพื่ออนคตที่เป็นเลิศ

"ผ่านการสแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือ ตามหลักวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ"

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์ธนพงศ์ รัตนพรพรม

การพัฒนาตนเอง (การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล)

“ผ้เูชี่ยวชาญศักยภาพลายนิ้วมือ”ค้นหาศักยภาพ ความสามารถ ความถนัดของบคุคลที่มมีมาแตกำเนิด เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนาฟรี, อบรมฟรี, สัมมนาอออนไลน์
หลักสูตร Negotiation Skills ทักษะการเจรจาต่อรอง
2900บาท
เพื่อทักษะการใช้คำพูด การเจรจาสื่อสารให้ได้มาซึ่งความสำเร็จและเป้าหมายให้เป็นมืออาชีพและความผิดพลาดน้อยที่สุดในการเจรจากับกลุ่มลูกค้า
Free Workshop - ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 57
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นการฝึกปฏิบัติสนุกๆ แบบเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง (กิจกรรมนั้จัดมาตั้งแต่ ปี 2554 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทำความดีถวายพ่อหลวง ร.๙)
ผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่
3900บาท
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที สำรองที่นั่้งได้ทุกวันนะคะ ในราคาพิเศษสุด
อบรมการพูด เทคนิคการพูดในที่ชุมชน : Public Speaking Technique
7000บาท
อบรมการพูด คอร์ส เทคนิคการพูดในที่ชุมชน (Public Speaking Technique) เป็นหลักสูตรอบรมการพูด เพื่อให้องค์ความรู้ด้านหลักการพูดในที่ชุมชน ซึ่งจะเป็นฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักวาทศาสตร์ โดยเน้นองค์ความรู้ด้านการพูดและบุคลิกภาพ สร้างความเชื่อมั่น
สร้างพลังความคิด  คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันในองค์กร
3500บาท
“คุณพร้อมไหม..สำหรับชีวิตยุค 4.0 ยุคแห่งการก้าวกระโดด” สร้างพลังให้ตน ปรับและเปลี่ยนแปลง เป็นแรงพัฒนา
เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี-Train The Trainer Program
7000บาท
Train The Trainer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้สามารถ พูดได้ บรรยายดี โดยเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ในการพูดและการบรรยายแบบมืออาชีพ ท่านจะได้รับการฝึกปฎิบัติการบรรยายรายบุคคล
เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
4,815บาท
“การสื่อสารประสานงาน” เป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทุกคนและทุกระดับในองค์กร