ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

"On Boarding Program โปรแกรมการรับขวัญพนักงานใหม่มากกว่า...การปฐมนิเทศ"

จำนวนคนดู 588 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 30 มีนาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 41 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการ/เหตุผล

จากการเดินทางของกาลเวลากับการเปลี่ยนผ่านของ”คน” ในแต่ละ ยุคสมัย จึงส่งผลกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ในยุคปัจจุบันต้อง “เผชิญกับความท้าทาย” ต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็น “การสรรหา” จนถึง”การรักษา” เพราะคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแต่กลับ อยู่ไม่นาน ดังนั้น ฝ่าย HR จึงต้องเป็น “กัปตันเรือ” ในการขับเคลื่อน”ทรัพยากรบุคคล” ให้เขา รักและผูกพัน เมื่อเขา”ก้าวเข้ามา” แล้ว ก็อยากให้ อยู่กันนานๆ มาช่วยกัน “ขับเคลื่อนองค์กร ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

•เปิดมุมมองใหม่เชิงกลยุทธ์กับ “การต้อนรับ” พนักงานใหม่ นอกจาก “การปฐมนิเทศพนักงาน” ยังมีกระบวนการอื่น ๆ อีกด้วย

•เรียนรู้หลักการและวิธีการ “จัดทำโปรแกรมรับขวัญพนักงานใหม่”หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาของหลักสูตร


•มุมมองของการบริหารทรัพยากรบุคคลในช่วงเปลี่ยนผ่าน ระหว่าง “คน” กับ “ยุคสมัยประกอบด้วย

o1. พฤติกรรมของ”คนรุ่นใหม่” New Gen ในมุมมองต่าง ๆ

มุมมององค์กรที่ทำงานด้วย

มุมมองบริหารคนขององค์กร

มุมมองการทำงานกับผู้อื่น

มุมมองการใช้ชีวิต

อะไรและอย่างไรกับบทบาทของฝ่าย HR เพื่อให้”บุคลากร” รักและอยู่ทำงานกับองค์กรยาวนาน

•ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง “การปฐมนิเทศพนักงาน กับ โปรแกรมรับขวัญพนักงานใหม่

•3(esc) ยุทธศาสตร์เป้าหมายในการจัดทำ “โปรแกรมรับขวัญพนักงานใหม่” ของฝาย HR

o1. 3e : เพื่อสอดรับกับ “ความคาดหวัง-ประสบการณ์-ประจักษ์แจ้ง สำหรับ”พนักงานใหม่”

o2. 3s : เพื่อให้”พนักงานใหม่” เริ่มงาน-ทำต่อ-ปากบอก

o3. 3c : เพื่อให้ฝ่าย HR สื่อสาร – สร้างคุณค่า-ภาพลักษณ์

•4 ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำ “โปรแกรมรับขวัญพนักงานใหม่” ให้สำเร็จ

o1. ผู้บริหารระดับสูง

o2. ฝ่าย HR

o3. ฝายงาน

o4. ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน (On Boarding Action Plan) : ทำอะไร ทำอย่างไรให้”แผนงาน” ประสบความสำเร็จ

เทคนิคการได้รับ “เสียงสะท้อน” จาก พนักงานใหม่

1.การทำ Focus Group

2.การทำ After Staff Probation Interview

3.การทำ Staff Opinion Box

•ตัวอย่างและแนวทางการทำ “โปรแกรมรับขวัญพนักงานใหม่” จากองค์กรชั้นนำ

•ถามตอบประเด็นปัญหา

Trainer


อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี (แนบไฟล์ประวัติ)

การศึกษา

•ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน

•ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

•ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป

•ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

•ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการตลาด การขาย และการบริการ และทรัพยากรบุคคล


วิทยากร

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหัวข้อบรรยาย1. หมวดการบริหารจัดการ : การวางแผนงาน การแก้ปัญหาและตัดสินใจ / การสั่งงาน การสอนงาน การมอบหมายงาน / ภาวะผู้นำการจูงใจ / การบริหารความขัดแย้ง/ การบริหารเวลา / การประเมินผลงาน / การพัฒนาทีมงาน / เทคนิคการนำเสนอ / Train the trainer 2. หมวดบริหารทรัพยากรบุคคล : การจัดทำ Competency ในงานบุคคล / การวางแผนพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) / การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม(Training Needs Survey) / การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) / การกำหนดดัชนีชี้วั...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานฝ่ายบุคคล 
สถานที่จัดงาน

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพ (Grand Sukhumvit Hotel Bangkok)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท
ราคา 3,900.00 บาทราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท(ไม่รวม VAT 7%)

Early Bird สมัครและชำระล่วงหน้า ค่าสัมนาพิเศษท่านละ 3,500 บาท (ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0866183752

หากท่านต้องการสมัคร "On Boarding Program โปรแกรมการรับขวัญพนักงานใหม่มากกว่า...การปฐมนิเทศ"
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: On Boarding Program, การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow (RE121)
24000บาท
เจ้าของ, ผู้บริหาร โครงการ, ฝ่ายสินเชื่อสถาบันการเงิน, ผู้บริการจัดการด้านการเงิน, Business Development ​คุณสมบัติผู้เข้าอบรม: ต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ​หัวข้อการอบรม:
ศิลปะการทวงหนี้ การติดตามหนี้ที่มีปัญหา และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
4922บาท
หลักสูตรนี้ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวทางปฏิบัติในหลากหลายประเด็นที่พร้อมจะสามารถนำไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Organization Transformation with Agile
20000บาท
เนื้อหาเพื่อการปรับองค์กรให้เป็น Agile ที่มีความเร็ว ความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัว ซึ่งต้องอาศัยการเตรียมความพร้อมทุกๆด้าน ทั้งโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรม วิธีการทำงานและการบริหาร ทักษะคน
หลักสูตร FIRST STEP MANAGER ผู้จัดการมือใหม่
4500บาท
ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ
เจาะลึกเอกสาร นำเข้า-ส่งออก เพื่อตำแหน่งงาน Customer Service & Document
3900บาท
จากปีที่ผ่านมานั้น ตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูง และเปิดรับจำนวนมาก อยากให้ทุกท่าน Update ความรู้ และ สร้างความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานด้าน Customer Service และ ตำแหน่ง Document ครับ
หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ (Professional PR)
3900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการประชาสัมพันธ์ ประสานความเข้าใจ สรรค์สร้างการรับรู้ เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
ฟรี!อบรบสัมมนาดีที่อยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงเรื่องการจัดการ ISO14001:2015 & ISO45001:2018 เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สุดคุ้มสำหรับพี่น้องชาวอยุธยาและใกล้เคียง ฟรีสัมมนา หลักการประยุกต์ใช้ ISO14001:2015 & ISO45001:2018 สถานที ห้อง Training room ศูนย์เทคโนโลยี่ไฮเทคอยุธยา (หลังธ. ไทยพาณิชย์) นิคมอุตสาหกรรม HI-TECH อยุธยา เพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในที่ทำงาน