สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making Skill in Action) วันที่ 19 มิถุนายน 61 โทร 0897737091

หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making Skill in Action) วันที่ 19 มิถุนายน 61 โทร 0897737091
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล


     การทำงานของพนักงานทุกระดับล้วนแต่ต้องมีการแก้ปัญหาตลอดเวลา แต่เมื่อต้องแก้ปัญหาจริงๆ เรามักเกิดอาการกลัวปัญหา หนีปัญหา เห็นเป็นเรื่องยุ่งยาก แก้ไม่จบ จนบางครั้งเลิกแก้ปัญหาถึงแม้แก้ปัญหาได้แล้ว ก็ผิดพลาด ล้มเหลว แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ตัดสินใจผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหาย เสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลา เพราะความสามารถในการแก้ปัญหาที่แท้จริงและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นทำให้เกิดประสิทธิผล เป็นทักษะที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่จะต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา หลักสูตรนี้มุ่งเน้นอยู่บนหลักการ และข้อมูล การคิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริง การแก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้พื้นฐานการจัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบ ประยุกต์ใช้กับเครื่องมือต่างๆให้เกิดเป็นทักษะและความชำนาญในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในทุกสถานการณ์ได้


วัตถุประสงค์

1.สามารถคิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริงและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ

2.สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจริงได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานและแก้ปัญหารวมถึงการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล


วันที่จัดงาน
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนาทักษะการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

อบรมวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18 ใกล้ BTS สถานีอโศก **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

Promotion!! สมัครครบ 4ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา


Remark : รบกวนให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เตรียมปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในหน้างานล่วงหน้าก่อนเข้า 

                ฝึกอบรมเพื่อจะนำมาฝึกปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้


หัวข้อการอบรมและกิจกรรมการเรียนรู้

Module 1 : Thinking Skill in Action

•การคิดอย่างเป็นระบบที่จะต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาและตัดสินใจ

•มิติที่ 1 : Analytical Thinking

•มิติที่ 2 : Logical Thinking

•มิติที่ 3 : Creative Thinking : Workshop


Module 2 : Learning in Action for Problem Solving

•ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (เจาะลึก)

•ระบุสาเหตุของปัญหา --> Cause

        Workshop : Note Diagram

•ความสัมพันธ์สาเหตุของปัญหา -->Relation Cause

        Workshop : Relation Diagram

•ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา -->Root Cause

       Workshop : Why-Why Diagram (5-Whys)

Module 3 : Learning in Action for Decision Making

•พัฒนาทางเลือกการแก้ปัญหา --> Alternative/Measure

       Workshop : Tree Diagram

•ชั่งน้ำหนักทางเลือกที่ดีที่สุดและจัดลำดับทางเลือก

       Workshop : 1) Weigh Score Diagram (เชิงปริมาณ)

                           2) Metrix Diagram (เชิงประสิทธิภาพ)

•ตรวจวัดความก้าวหน้า

-กำหนดจุด PNR (Point of No Return)

-ทางเลือกสำรอง (Scenario Alternative)


Module 4 : Learning in Action for Managerial Problem

•การจัดการกับปัญหาหลายรูปแบบ

•ปัญหา : ประจำ ,ไม่สม่ำเสมอ,คาดว่าจะเกิด,เฉพาะหน้า และวิกฤติ

***สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญของหลักสูตร และการนำไปใช้จริง


 วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม 

            - การบรรยาย =40% , กิจกรรมการเรียนรู้ = 60%

            - กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)

            - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

            - สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจสำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

คุณพลอย 089-773-7091

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenterวิทยากร
อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของหลายๆหน่วยงานในองค์กร
สถานที่จัดงาน
ณ Park Plaza Hotel สุขุมวิท 18 ใกล้ BTS สถานีอโศก **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท Promotion!! สมัครครบ 4ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณพลอย
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0897737091

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making Skill in Action) วันที่ 19 มิถุนายน 61 โทร 0897737091
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3200บาท
ร่วมเข้าอบรมสัมมนาในหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น โดยบุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นี้
4990บาท
สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการทำขนมไทยมานานกว่า 20 ปี สอนทุกขั้นตอนทุกเมนูอย่างละเอียดอธิบายทุกเทคนิค (ต้นตำรับขนมไทยแท้)
3900บาท
ร่วมอบรมหลักสูตรเด็ด!! เลขานุการบริหาร 4.0 ในวันที่ 22 มิถุนายน 61 โดยวิทยากรเลขานุการมืออาชีพมากประสบการณ์ ด่วน++ยิ่งสมัครมาก ยิ่งลดมาก
3,200บาท
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แค่มีใจรักและพร้อมที่จะเป็นนักเขียนก็สามารถเรียนได้
3200บาท
พิเศษ ++สมัครครบ 4 ท่าน / ท่านที่ 4 เข้าอบรมฟรีทันที เน้นฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง โดยบุคลากรทางการแพทย์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาฟรี! สำหรับผู้สนใจไปเที่ยวเยอรมัน และประเทศใกล้เคียงในราคาประหยัด พร้อมเคล็ดลับมากมาย
19500บาท
ไม่ต้องห่วงหากท่านไม่ชำนาญภาษาอังกฤษ เพราะเราจะสอนท่านตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน
5500บาท
(Work-Life Balance: WLB) ได้รับความสนใจมากขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มทางด้านประชากรและสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
3200บาท
ร่วมอบรมกับทาง HRDZENTER ในหลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid , CPR , AED โดยวิทยากรบุคลากรทางการแพทย์