สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร Production Planning & Control (การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ) วันที่ 22 มิถุนายน 61 โทร 0897737091

จำนวนคนดู 379 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Production Planning & Control (การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ) วันที่ 22 มิถุนายน 61 โทร 0897737091
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล


        จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้น การทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผนการผลิตและการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ฉะนั้น ถ้าองค์กรรู้เทคนิคที่จะกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิตให้หมดไปและทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกอันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรลดต้นทุนในการผลิตลงได้เป็นจำนวนมาก

        หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้


วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต

    2. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด

    3. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

หัวข้ออบรมสัมมนาหลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

Production Planning & Control

อบรมวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.

ณ The Palazzo Bangkok Hotel ถนนรัชดา MRT สถานีห้วยขวาง

Promotion!! สมัครเข้าอบรมครบ 4ท่าน ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

วิทยากร อาจารย์พิสิทธิ์  ชูยงค์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity improvement ขององค์การสหประชาชาติ

ว่าด้วยการพัฒนาการค้า UNCTAD (United Nations Conference for Trade Development)

และ USAID (United State Aid for International Development) 

และผู้เชี่ยวชาญในระดับสากลว่าด้วยการผลิตแบบลีนหัวข้อการอบรม

    1. เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

      · ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง การผลิตแบบ Fixed

      · ระบบการผลิตแบบ Make to stock และวิธีวางแผน

      · ระบบการผลิตแบบ Make to order และการวางแผน

    2. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)

      · ประเภทของการพยากรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตแต่ละระบบ

      · ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า

    3. การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)

      · Man & Machine chart แผนภูมิคน-เครื่องจักร

      · Time measurement (การวัดเวลา cycle time)

      · Allowances ใช้ในการคำนวณอัตราการผลิต

      · Standard time calculation การคำนวณการตั้งเวลามาตรฐาน

      · วิธีการคำนวณประสิทธิภาพการผลิต

    4. การวางแผนกำลังการผลิต (capacity planning)

      · Process capacity

      · Machine downtime-uptime

      · การคำนวณกำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต

      · วิธีการเพิ่มกำลังการผลิต

   5. Material Requirement Planning (MRP)

       · Bill of material การทำรายการวัตถุดิบ

       · Procurement lead-time ระยะเวลาในการสั่งซื้อ

       · Material requirement planning (MRP)

       · Material aggregate planning การวางแผนวัตถุดิบรวมระหว่าง การตลาด-ฝ่ายผลิต-supplier

       · Material receiving control การควบคุมการรับวัตถุดิบ

    6. Machine requirement planning

       · การวางแผนเครื่องจักร machine loading

       · การวางแผนอุปกรณ์ machine attachment planning

    7. Manpower planning

       · Skill requirement planning ทักษะการทำงานที่ต้องวางแผน

       · Skill matrix ตารางฝีมือ

    8. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ

       · แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan) ระหว่าง Marketing-Production-Suppliers

       · ตารางการผลิตหลัก (Master Schedule)

       · Monthly planning แผนการผลิตประจำเดือน

       · TAKT time planning (Just-in-time planning)

       · Scheduling ตารางการผลิตประจำวัน

       · Shipment planning การวางแผนการจัดส่ง

    9. การควบคุมการผลิต

       · รายงานการผลิตประจำชั่วโมง ประจำวัน

       · ปัญหาคอขวด และวิธีการแก้ไข

       · รายงานประสิทธิภาพการผลิต ประจำวัน

       · การปรับกำลังการผลิต

   10. Supply chain management and supplier planning

       · Capacity requirement การวางแผนความต้องการกำลังการผลิตของ Supplier

       · Supplier integrated planning การวางแผนร่วมกันกับ Supplier

       · Demand planning การวางแผนความต้องการ

       · Supplier delivery control การควบคุมการจัดส่งของ supplier

       · สิ่งที่ supplier ต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการเข้าสู่ supply chain

   11. Enterprise Resource Planning (ERP)

       · Inventory management การจัดการวัสดุคงคลัง

       · Machine management การบริหารเครื่องจักร

       · Material management การบริหารวัตถุดิบ

       · Production planning


สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com


Sponsored
สัมมนาฟรี New Retail อนาคตของวงการค้าปลีกในประเทศไทย

ครั้งแรกกับงานสัมมนาเชิงธุรกิจของ Brand Inside ที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกค้าปลีกยุคใหม่ ร่วมฟังทางเลือก ทางรอด รวมถึงแนวคิดจากผู้บริหาร และนักธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมของไทย - อะไรคือทางเลือกข...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

วิทยากร อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์ 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity improvement ขององค์การสหประชาชาติ

ว่าด้วยการพัฒนาการค้า UNCTAD (United Nations Conference for Trade Development)

และ USAID (United State Aid for International Development)

และผู้เชี่ยวชาญในระดับสากลว่าด้วยการผลิตแบบลีน

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนและควบคุมการผลิต, Production Planning & Control, อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์, วางแผนกำลังการผลิต(capacity planning), วางแผนการผลิตอย่างมีระบบ, hrdzenter