สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร Production Planning & Control (การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ) วันที่ 22 มิถุนายน 61 โทร 0897737091

หลักสูตร Production Planning & Control (การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ) วันที่ 22 มิถุนายน 61 โทร 0897737091
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการและเหตุผล


        จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้น การทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผนการผลิตและการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ฉะนั้น ถ้าองค์กรรู้เทคนิคที่จะกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิตให้หมดไปและทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกอันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรลดต้นทุนในการผลิตลงได้เป็นจำนวนมาก

        หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้


วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต

    2. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด

    3. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

วันที่จัดงาน
อบรมวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนาหลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

Production Planning & Control

อบรมวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.

ณ The Palazzo Bangkok Hotel ถนนรัชดา MRT สถานีห้วยขวาง

Promotion!! สมัครเข้าอบรมครบ 4ท่าน ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

วิทยากร อาจารย์พิสิทธิ์  ชูยงค์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity improvement ขององค์การสหประชาชาติ

ว่าด้วยการพัฒนาการค้า UNCTAD (United Nations Conference for Trade Development)

และ USAID (United State Aid for International Development) 

และผู้เชี่ยวชาญในระดับสากลว่าด้วยการผลิตแบบลีนหัวข้อการอบรม

    1. เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

      · ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง การผลิตแบบ Fixed

      · ระบบการผลิตแบบ Make to stock และวิธีวางแผน

      · ระบบการผลิตแบบ Make to order และการวางแผน

    2. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)

      · ประเภทของการพยากรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตแต่ละระบบ

      · ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า

    3. การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)

      · Man & Machine chart แผนภูมิคน-เครื่องจักร

      · Time measurement (การวัดเวลา cycle time)

      · Allowances ใช้ในการคำนวณอัตราการผลิต

      · Standard time calculation การคำนวณการตั้งเวลามาตรฐาน

      · วิธีการคำนวณประสิทธิภาพการผลิต

    4. การวางแผนกำลังการผลิต (capacity planning)

      · Process capacity

      · Machine downtime-uptime

      · การคำนวณกำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต

      · วิธีการเพิ่มกำลังการผลิต

   5. Material Requirement Planning (MRP)

       · Bill of material การทำรายการวัตถุดิบ

       · Procurement lead-time ระยะเวลาในการสั่งซื้อ

       · Material requirement planning (MRP)

       · Material aggregate planning การวางแผนวัตถุดิบรวมระหว่าง การตลาด-ฝ่ายผลิต-supplier

       · Material receiving control การควบคุมการรับวัตถุดิบ

    6. Machine requirement planning

       · การวางแผนเครื่องจักร machine loading

       · การวางแผนอุปกรณ์ machine attachment planning

    7. Manpower planning

       · Skill requirement planning ทักษะการทำงานที่ต้องวางแผน

       · Skill matrix ตารางฝีมือ

    8. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ

       · แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan) ระหว่าง Marketing-Production-Suppliers

       · ตารางการผลิตหลัก (Master Schedule)

       · Monthly planning แผนการผลิตประจำเดือน

       · TAKT time planning (Just-in-time planning)

       · Scheduling ตารางการผลิตประจำวัน

       · Shipment planning การวางแผนการจัดส่ง

    9. การควบคุมการผลิต

       · รายงานการผลิตประจำชั่วโมง ประจำวัน

       · ปัญหาคอขวด และวิธีการแก้ไข

       · รายงานประสิทธิภาพการผลิต ประจำวัน

       · การปรับกำลังการผลิต

   10. Supply chain management and supplier planning

       · Capacity requirement การวางแผนความต้องการกำลังการผลิตของ Supplier

       · Supplier integrated planning การวางแผนร่วมกันกับ Supplier

       · Demand planning การวางแผนความต้องการ

       · Supplier delivery control การควบคุมการจัดส่งของ supplier

       · สิ่งที่ supplier ต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการเข้าสู่ supply chain

   11. Enterprise Resource Planning (ERP)

       · Inventory management การจัดการวัสดุคงคลัง

       · Machine management การบริหารเครื่องจักร

       · Material management การบริหารวัตถุดิบ

       · Production planning


สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com


วิทยากร

วิทยากร อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์ 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity improvement ขององค์การสหประชาชาติ

ว่าด้วยการพัฒนาการค้า UNCTAD (United Nations Conference for Trade Development)

และ USAID (United State Aid for International Development)

และผู้เชี่ยวชาญในระดับสากลว่าด้วยการผลิตแบบลีน

สถานที่จัดงาน
ณ The Palazzo Bangkok Hotel ถนนรัชดา MRT สถานีห้วยขวาง
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,600.00 บาท Promotion!! สมัครเข้าอบรมครบ 4ท่าน ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณพลอย
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0897737091

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Production Planning & Control (การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ) วันที่ 22 มิถุนายน 61 โทร 0897737091
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


2600บาท
หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ เทคนิค และแรงบันดาลใจ สำหรับผู้ที่มีโจทย์วิจัย หรือ ผู้ที่อยากทำโจทย์วิจัย เพื่อพัฒนาและต่อยอด ผลิตภัณฑ์/บริการ ของท่าน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการแข่งขันในตลาดได้
2800บาท
แนวคิดในการใช้วงจร PDCA นั้นเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญมาช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นและสามารถนำมาใช้ได้กับทุกกิจกรรม จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หล
3800บาท
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทำให้องค์ต้องปรับ กลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพื่อให้องค์กรอยู่เหนือคู่แข่ง และมีกำไรให้มากที่สุด แต่บางองค์กรก็ต้องประสบกับปัญหาในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้องค์กรไม่สา
4800บาท
การใช้ช่วงเวลาการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0-5.0 กำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสให้องค์กรแข่งขันได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นการศึกษา ทบทวนเพื่อกำหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับยุคอุตสาหกรรม 4.0-5.0 จึงสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง
3900บาท
Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นการลดความผันแปรของกระบวนการด้วยเป้าหมายที่ท้าทาย คือ 3.4 Sigma จากการใช้เครื่องมือตั้งแต่ De
3900บาท
การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี จึงต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำง
3900บาท
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี จึงต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทัน